Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SUNČANE ELEKTRANE

ŠTO REGEA ZNA I MOŽE PONUDITI?

Koncipiranje i definiranje projekta (izrada idejnog rješenja, izrada studija izvodljivosti, analiza troškova i koristi i dr.)

Ugovaranje inovativnih modela financiranja – izrada ugovora o fizičkoj isporuci električne energije (engl. on-site ppa)

Podrška u procesu projektiranja

Podrška u procesu prijave na javne natječaje i pozive za bespovratna sredstva

Cjelovita usluga upravljanja projektom izgradnje sunčane elektrane, što uključuje tehničko, pravno i financijsko savjetovanje

Što REGEA nudi kroz PVMax projekt?

Projekt PVMax osmišljen je u svrhu pružanja podrške u pripremi izgradnje sunčanih elektrana u Hrvatskoj.

Nepovratna sredstva u formi tehničke pomoći namijenjena su građanima, privatnom i javnom sektoru na cijelom teritoriju RH.

Projektom PVMax se ne predviđa sufinanciranje kapitalne investicije izgradnje sunčanih elektrana već pružanje tehničke pomoći u pripremi projekata.

1.rujna raspisan je Javni poziv namijenjen pravnim osobama (vlasnicima građevina na kojima se planira izgradnja integriranih sunčanih elektrana)  iz javnog i privatnog sektora na cijelom teritoriju RH. 

REGEA PROJEKT

Izgradnja sunčane elektrane na krovu OB Zabok po fizičkom PPA modelu


Ukupna vrijednost projekta: 2,0 mil. hrk
Financirano PPA ugovorom od strane privatnog partnera: 100%
Razdoblje provedbe projekta: 01/2019-11/2019
Trajanje PPA ugovora: 10 godina
Snaga sunčane elektrane: 420 kW
Udio proizvedene energije u ukupnoj potrošnji: 14%
Godišnje troškovne uštede tijekom trajanja ugovora: 40.000 HRK
Godišnje troškovne uštede nakon isteka ugovora: 250.000 HRK

Projekt PVMax sufinanciran je sredstvima programa OBZOR 2020 koji provodi Europska komisija putem ELENA programa (www.eib.org/elena), broj ugovora: ELENA-2019-144 koji operativno za područje Republike Hrvatske provodi Regionalna Energetska Agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA).

ELENA – European Local ENergy Assistance je zajednička inicijativa Europske investicijske banke (EIB) i Europske komisije koja se provodi u okviru programa Obzor (Horizon) 2020.
Osnovni cilj ELENA-e je pružanje tehničke pomoći investicijskim projektima u području održive energije – energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora u zgradarstvu te održivog prometa.

Za one koji žele znati više

Za područje obnovljivih izvora energije, odnosno provedbu projekata gradnje sunčanih elektrana, vrijede sljedeći zakonski i podzakonski akti:

Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 100/15, 123/16, 131/17, 111/18) uređuje planiranje i poticanje proizvodnje i potrošnje električne energije proizvedene u proizvodnim postrojenjima koja koriste obnovljive izvore energije i/ili visokoučinkovitu kogeneraciju. U 2021. godini planiraju su izmjene Zakona u određenim dijelovima.

Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu kojima se utvrđuje izrada elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu, izdavanje posebnih uvjeta priključenja na mrežu, izdavanje elektroenergetske suglasnosti , način i uvjeti za nabavu roba, usluga i radova za izgradnju priključka i stvaranje tehničkih uvjeta u mreži.
Uredba o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu (NN 7/18) kojom se propisuju postupci izdavanja energetskih suglasnosti kojima se utvrđuju pojedinačni uvjeti, pojedinog priključka, kada se priključuje na elektroenergetsku mrežu, ali i ugovorni odnosi korisnika mreže i nadležnog energetskog subjekta u pogledu uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu.
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20) kojim se propisuju radovi koji se izvode na postojećoj građevini, a za koje nije potrebna građevinska dozvola.
Prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20) za radove na gradnji sunčanih elektrana koje se izvode na postojećoj građevini nije potrebna građevinska dozvola.
REGEA-BIJELI-01

Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske

GLAVNI URED
Andrije Žaje 10
10 000 Zagreb
T +385 1 3098 315
F +385 1 3098 316
URED KARLOVAC
Jurja Haulika 14
47 000 Karlovac
T +385 (0)47 649 450
F +385 (0)47 658 490
URED BRAČAK
Bračak 4
49210 Zabok
T +385 (0)49 658 550

OIB/VAT broj: HR93298204867
IBAN:HR8423600001101998301,  Zagrebačka banka d.d.
SWIFT: ZABAHR2X

Pratite nas!

Prijavi se na newsletter

Scroll to Top
Malcare WordPress Security