Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SUNČANE ELEKTRANE

ŠTO REGEA ZNA I MOŽE PONUDITI?

Koncipiranje i definiranje tehničkih detalja projekta (izrada idejnog rješenja, izrada studija izvodljivosti, analiza troškova i koristi i dr.)

Podrška u procesu prijave na javne natječaje i pozive za EU bespovratna sredstva

Cjelovita usluga upravljanja projektom izgradnje sunčane elektrane, što uključuje tehničko, pravno i financijsko savjetovanje

Što REGEA nudi kroz PVMax projekt?

Projekt PVMax osmišljen je u svrhu pružanja podrške u pripremi izgradnje sunčanih elektrana u Hrvatskoj.

Nepovratna sredstva u formi tehničke pomoći namijenjena su građanima, privatnom i javnom sektoru na cijelom teritoriju RH.

Tehnička pomoć uključuje tehničko, pravno i financijsko savjetovanje.

Nepovratna sredstva dodjeljuju se kroz javne pozive:

Javni poziv za PRAVNE OSOBE

Ovim Javnim pozivom dodjeljuju se besplatna usluge tehničke pomoći za pripremu izgradnje sunčanih elektrana. Tehnička pomoć namijenjena je pravnim osobama, vlasnicima građevina na teritoriju Republike Hrvatske koji posluju u javnom ili privatnom sektoru

Na Javni poziv prijavite se OVDJE a više informacija o javnom pozivu možete naći OVDJE.

Javni poziv za FIZIČKE OSOBE

Objava javnog poziva za fizičke osobe očekuje se tijekom 2022. godine.

Sve informacije o javnom pozivu za fizičke osobe po objavi poziva biti će dostupne ovdje.

Projektom PVMax se ne predviđa sufinanciranje kapitalne investicije izgradnje sunčanih elektrana već pružanje tehničke pomoći u pripremi projekata.

REGEA PROJEKT

Izgradnja sunčane elektrane na krovu OB Zabok po fizičkom PPA modelu


Ukupna vrijednost projekta: 2,0 mil. hrk
Financirano PPA ugovorom od strane privatnog partnera: 100%
Razdoblje provedbe projekta: 01/2019-11/2019
Trajanje PPA ugovora: 10 godina
Snaga sunčane elektrane: 420 kW
Udio proizvedene energije u ukupnoj potrošnji: 14%
Godišnje troškovne uštede tijekom trajanja ugovora: 40.000 HRK
Godišnje troškovne uštede nakon isteka ugovora: 250.000 HRK

Projekt PVMax sufinanciran je sredstvima programa OBZOR 2020 koji provodi Europska komisija putem ELENA programa (www.eib.org/elena), broj ugovora: ELENA-2019-144 koji operativno za područje Republike Hrvatske provodi Regionalna Energetska Agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA).

ELENA – European Local ENergy Assistance je zajednička inicijativa Europske investicijske banke (EIB) i Europske komisije koja se provodi u okviru programa Obzor (Horizon) 2020.
Osnovni cilj ELENA-e je pružanje tehničke pomoći investicijskim projektima u području održive energije – energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora u zgradarstvu te održivog prometa.

Za one koji žele znati više

Za područje obnovljivih izvora energije, odnosno provedbu projekata gradnje sunčanih elektrana, vrijede sljedeći zakonski i podzakonski akti:

Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 100/15, 123/16, 131/17, 111/18) uređuje planiranje i poticanje proizvodnje i potrošnje električne energije proizvedene u proizvodnim postrojenjima koja koriste obnovljive izvore energije i/ili visokoučinkovitu kogeneraciju. U 2021. godini planiraju su izmjene Zakona u određenim dijelovima.

Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu kojima se utvrđuje izrada elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu, izdavanje posebnih uvjeta priključenja na mrežu, izdavanje elektroenergetske suglasnosti , način i uvjeti za nabavu roba, usluga i radova za izgradnju priključka i stvaranje tehničkih uvjeta u mreži.
Uredba o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu (NN 7/18) kojom se propisuju postupci izdavanja energetskih suglasnosti kojima se utvrđuju pojedinačni uvjeti, pojedinog priključka, kada se priključuje na elektroenergetsku mrežu, ali i ugovorni odnosi korisnika mreže i nadležnog energetskog subjekta u pogledu uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu.
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20) kojim se propisuju radovi koji se izvode na postojećoj građevini, a za koje nije potrebna građevinska dozvola.
Prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20) za radove na gradnji sunčanih elektrana koje se izvode na postojećoj građevini nije potrebna građevinska dozvola.

Napomena: Sadržaj ovog javnog poziva predstavlja isključivo mišljenje REGEA-e te ni na koji način ne odražava mišljenje Europske Unije. Europska investicijska banka i/ili Europska komisija ne snose nikakvu odgovornost za bilo kakav odnos koja može nastati temeljem informacija koje su navedene u javnom pozivu i/ili obveza koje mogu nastati temeljem dokumentacije koja čini sastavni dio ovog javnog poziva.

Scroll to Top