Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Stručna potpora za iskorištavanje obnovljivih izvora energije na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima Zagrebačke županije


Stručna potpora za iskorištavanje obnovljivih izvora energije na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima Zagrebačke županije

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA

Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske – REGEA ovim putem poziva obiteljska poljoprivredna gospodarstva s područja Zagrebačke županije na iskaz interesa vezano uz pružanje stručne potpore za iskorištavanje obnovljivih izvora energije.

Stručna potpora uključuje konzultantske usluge za prijavu na natječaj IPARD programa Mjera 302, kroz koju je moguće dobivanje do 50% bespovratnih sredstava za projekte iskorištavanja obnovljivih izvora energije. Sve informacije o IPARD programu dostupne su na stranicama Agencije za plaćanja u poljoprovredi, ribarstvu i ruralnom razvoju koja operativno provodi IPARD program: www.apprrr.hr

Iskaz interesa obiteljska poljoprivredna gospodarstva mogu dostaviti poštom na sljedeću adresu:

REGEA
Napomena: Iskaz interesa za OIE
Andrije Žaje 10
10000 Zagreb

Ili faksom na broj 01-3098-316

U iskazu interesa molimo navesti sljedeće podatke:

1) Naziv obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
2) Ime i prezime vlasnika
3) Adresa
4) Poljoprivredne grane (jedna ili više) kojima se bavi OPG
5) Broj i vrsta životinja (ukoliko je poljoprivredna grana stočarstvo)
6) Površina zemljišta u vlasništvu ili zakupu
7) Ukupna površina krovišta objekata/zgrada u vlasništvu za koje postoji uporabna dozvola

Iskaz interesa treba biti potpisan od strane vlasnika obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.

Krajnji rok za dostavu iskaza interesa je 5. studenog 2012. godine.

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top