Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Strategija pametnog grada Zagreba


Gradovi i gradska infrastruktura su izuzetno kompleksni sustavi koji svakodnevno i učinkovito moraju odgovarati na mnogobrojne potrebe onih zbog kojih su nastali i koji ih čine živima, a to su građani.

U današnje vrijeme u kojem je proces urbanizacije zahvatio većinu europskih i svjetskih gradova, porast stanovništva gradova značajno povećava potrebe za mobilnošću, sve veći je pritisak na gradsku infrastrukturu i resurse u pogledu potrošnje energije, hrane i vode, što dovodi do povećanja životnih troškova, trošenja velike količine vremena u prometu i nezdravih životnih navika. Pametan grad (eng. Smart City) je vizija urbanog razvoja koju svaki grad razvija za sebe i koja integrira različite informacijsko-komunikacijske tehnologije (eng.Information Communication Technology) i različita IoT rješenja (IoT – Internet oThings) kako bi se na siguran i učinkovit način upravljalo gradskom imovinom. Pametni gradovi su razvijena urbana područja, koja, osim što su ugodna za život, integriraju sve funkcije javnih usluga poput rasvjete, prometa ili proizvodnje energije te na taj način povećavaju njihovu učinkovitost, smanjuju troškove, ubrzavaju komunikaciju među spomenutim podsustavima i znatno smanjuju emisije CO2. Informacijsko-komunikacijske tehnologije koje su sastavni dio svakodnevnog života otvaraju mogućnost za interakciju građana s gradskim institucijama i pružateljima usluga u realnom vremenu.

Iako Hrvatska zaostaje u ovom aspektu za drugim urbanim centrima Europske Unije, određeni napredak ipak je vidljiv. Od 128 gradova u Hrvatskoj njih više od 40 razvija i primjenjuje neka od pametnih rješenja koja, uz nove tehnologije i društvene koncepte, omogućuju kvalitetniji život i upravljanje gradom. Uspješna primjena IKT rješenja najviše je uočljiva u sektoru mobilnostigdje su, već zaživjeli sustavi javnih bicikala, te usluge dijeljenja auta, dijeljenja vožnje i vožnje na zahtjev, a u upotrebi su i brojne mobilne aplikacije za praćenje javnog prijevoza, za plaćanje itd. Sve su snažnije građanske inicijative koje se bave unapređenjem kvalitete života, sve je više pojedinačnih pametnih projekata što pokazuje da su strategije razvoja pametnih gradova neophodne i poželjne kako bi se sveukupan razvoj grada gurao u pametnom smjeru. Kao i na bilo kojem drugom području, istinska preobrazba ima puno veće izglede ako se krene s mladima jer oni pokazuju manji otpor prema novim idejama, lakše prihvaćaju promjenu postojećih uzoraka mišljenja i ponašanja zapravo i ne primjećujući da rade nešto značajno. Svojim iskustvom korištenja ICT usluga, informacijama s terena i prijedlozima doprinose unapređenju usluga i sami postaju inovativniji.

Da bi grad postao pametan nisu dovoljni samo uređaji, podaci i algoritmi- potrebna je kulturološka preobrazba i još puno toga da bi vizija postala stvarnost. Prije svega neophodno je da iza svega postoji jedinstvena strategija koja će objediniti sva pojedinačna nastojanja i osigurati održivost cjelokupnog koncepta, u protivnom će pojedinačni pametni projekti biti tek iskrice koje će bljesnuti i ugasiti se ne ostavljajući značajan trag. Rješenja za pametne gradove uzimaju u obzir različite motivacije, zahtjeve, ograničenja i izazove s kojima se pojedini gradovi suočavaju i trebaju biti potpora cjelokupnoj strategiji razvoja grada. U tom smislu status pametnog grada označava različite pojmove za svaki grad. Pametni gradovi nastaju ne samo zahvaljujući tehnologiji nego i viziji onih koji ih vode, koja je sadržana u Strategiji razvoja pametnog grada. Ova strategija ima jasan zadatak- na temelju rezultata analize postojećeg stanja odrediti smjer razvoja javnih usluga koristeći napredne integrirane digitalne i komunikacijske tehnologije, pri čemu je u središtu cjelokupne vizije pametnog grada čovjek, građanin, sa svojim potrebama i mogućnostima.

Značajnu inicijativu predvodi od nedavno i Grad Zagreb koji je, u suradnji s Agencijom, nakon uspješne provedbe nekoliko projekata koji se tiču održivog prijevoza i unapređenja kvalitete života građana započeo i s izradom svoje Strategije razvoja pametnog grada. Kao prvi korak u razvoju Strategije formirana je Radna skupina za razvoj i implementaciju projekata pametnog grada– Zagreb Smart City na čelu s Gradskim uredom za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, s članovima koje čine većina gradskih ureda Grada Zagreba, Razvojna agencija Zagreb, Turistička zajednica Grada Zagreba, Zagrebački holding d.o.o. i naša Agencija. Projektni zadatak za izradu Strategije pametnog grada Zagreba usvojen je na sastanku Radne skupine održanom 8. studenog 2016. godine, a njime se prioritet razvoja pametnog grada Zagreba stavlja na četiri osnovne kategorije (pri čemu je svaka podijeljena na više sektora):

  1. kvaliteta života,
  2. gospodarstvo,
  3. upravljanje i informiranje te
  4. zaštita okoliša i borba protiv klimatskih promjena.

Strategija je trenutno u fazi analize trenutnog stanja razvoja svih Projektnim zadatkom utvrđenih sektora razvoja čime se definiraju prostor za napredak, postojeća pametna rješenja, pametna rješenja u fazi izrade te pametna rješenja koja je tek potrebno razviti, pri čemu se ulazni podaci dobivaju od strane gradskih ureda, zavoda, podružnica Zagrebačkog holdinga i sl. U svrhu dobivanja što kvalitetnije analize, u izradu su uključeni i vanjski suradnici kao stručnjaci za pojedinu kategoriju i sektor, kao što su Društvo za oblikovanje održivog razvoja, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu itd. Na temelju analize trenutnog stanja definirat će se izazovi Grada Zagreba u ostvarenju vizije, postavit će se ciljevi Strategije pametnog Grada Zagreba i odrediti ključni dionici potrebni za njihovo ostvarenje.

Cilj izrade Strategije je dati okvirne smjernice za razvoj pametnih rješenja grada Zagreba do 2027. godine, pri čemu je svrha izraditi sažet, jasan i praktičan dokument , proizašao a i s ciljem zajedničke suradnje svih gradskih ureda, zavoda, podružnica Zagrebačkog holdinga i ostalih stručnjaka. Također, pri izradi Strategije pametnog Grada Zagreba potrebno je uskladiti se sa drugim postojećim strateškim dokumentima kao što su  Zagrebplan, Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb, Strategija pametne specijalizacije Republike Hrvatske itd.

Ova Strategija ima jasan zadatak: na temelju rezultata analize postojećeg stanja odrediti smjer razvoja svih sektora koristeći napredne integrirane digitalne i komunikacijske tehnologije. Ovom se Strategijom, po uzoru na napredne europske gradove, nastoji usmjeriti Grad Zagreb k implementaciji inovativnih načina korištenja resursa i novih tehnologija, boljoj koordinaciji gradske uprave te aktivnom uključivanju građana u razvoj Grada, u svrhu postizanja optimalne kvalitete života građana, razvoja gospodarstva i smanjenja utjecaja na klimatske promjene. Budući da se specifični ciljevi, koji se odnose na energetsku učinkovitost, održivi prijevoz, gospodarski razvoj i dr. međusobno preklapaju, neophodan je cjelovit pristup mogućim rješenjima, kako bi se postigla veća učinkovitost uz minimalne troškove te osigurala konstruktivna razmjena znanja i iskustava u okviru izrade Strategije.

Na temelju navedenog, Strategijom se planira dugoročno omogućiti:

  • Povezanost i suradnju svih gradskih sustava i sustava ključnih dionika pružatelja usluga (javne uprave, privatnog sektora, akademske zajednice, građana i ostalih) s ciljem poticanja gospodarske aktivnosti i dugoročne održivosti grada;
  • Analiza stvarnih potreba ključnih dionika, poglavito građana kroz njihovu aktivnu suradnju u aktivnostima grada, s ciljem poboljšanja kvalitete života i zadovoljstva dionika;
  • Prikupljanje i analiza podataka vezanih za usluge grada i aktivnosti u gradu i povratno djelovanje po osnovi prikupljenih podataka, s ciljem proaktivnog i reaktivnog djelovanja.

Grad Zagreb razvijat će koncept pametnog grada, pritom analizirajući i koristeći primjere naprednih europskih gradova kao što su Beč, Amsterdam, Kopenhagen, Berlin i dr., čiji uspjeh je utemeljen na kvalitetnim dugoročnim odlukama vezanim uz ulaganja u gradsku infrastrukturu i održivi razvoj.

Budućnost je pred nama- prihvatimo ju- pametnu, digitalnu, održivu!

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top