Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

REGEA tim posljednjih je trinaest godina proveo više od 50 EU projekata za koje je osigurano preko 500 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije. Pod našim vodstvom realizirane su brojne projektne investicije ukupne vrijednosti čak 950 milijuna kuna.

Što radimo?

Pružamo podršku u razvoju i provedbi nacionalnih, regionalnih i lokalnih investicijskih projekata.

Izrađujemo dugoročne strategije, nacionalne i lokalne programe te akcijske planova iz područja energetike i klime.

Razvijamo inovativne mehanizme financiranja energetskih projekata kao što su Ugovor o energetskom učinku – ESCO model i Javno-privatno partnerstvo – JPP.

Izrađujemo stručne podloge, tehničke proračune i analize, studije izvodljivosti i predizvodljivosti, poslovne planove i ostale financijske analize.

Upravljamo projektima gradnje, te pružamo stručni i tehnički nadzor.

Nudimo energetsko certificiranje, obrazujemo i promičemo najbolje prakse.

Izrađujemo obrazovne publikacije, provodimo promotivne kampanje i procese uključivanja građana i ključnih dionika.

Reference

Investicijski projekti
Zgrade

Zgrade – vođenje investicija/projekata izgradnje ili energetske obnove zgrada te ugradnje sustava obnovljivih izvora energije

 

Karlovačka županija, 2013.-2020.

21 školskih zgrada, ukupna investicija 43,11 mil kn

5 ambulanti i domova zdravlja, ukupna investicija 7,77 mil kn

1 upravna zgrada, ukupna investicija 5,8 mil kn

 

Krapinsko-zagorska županija, 2012.-2020.

25 školskih zgrada, ukupna investicija 85,95 mil kn

1 upravna zgrada, ukupna investicija 5,8 mil kn

Energetski centar Bračak, ukupna investicija 24,0 mil kn

 

Zagrebačka županija, 2012.-2020.

14 školskih zgrada, ukupna investicija 112,7 mil kn

1 sportska zgrada, ukupna investicija 0,4 mil kn

1 biciklistička staza, ukupna investicija 2,7 mil kn

 

Grad Zagreb, 2018-2019.

Paviljon 12 Zagrebačkog velesajma, ukupna investicija 61 mil kn

 

Grad Donja Stubica, 2018-2020.

5 društvenih domova, ukupna investicija 3,9 mil kn

 

Grad Jastrebarsko, 2018-2019.

1 školska zgrada, ukupna investicija 1,4 mil kn

 

Općina Pokupsko, 2013-2015.

Toplana na biomasu, ukupna investicija 12,0 mil kn

 

Grad Pregrada, 2019.- 2020.

2 upravne zgrade, ukupna investicija 4,3 mil kn

Zgrada NK Pregrada, ukupna investicija 680.850,00 kn

 

Općina Veliko Trgovišće, 2019. – 2020. 

1 upravna zgrada, ukupna investicija 698.724,88 kn

 

Općina Zlatar Bistrica, 2019. – 2020. 

1 upravna zgrada, ukupna investicija 2,0 mil kn

 

Općina Kraljevec na Sutli, 2019. – 2020. 

1 upravna zgrada, ukupna investicija 1,0 mil kn 

 

Opća bolnica Zabok, 2019. – 2020. 

Fotonaponska elektrana, ukupna investicija 2,4 mil kn

Javna rasvjeta

Projekt EIB/ELENA RePubLEEc (2018-2020) – modernizacija javne rasvjete na području Grada Zagreba – vrijednost preko 260 milijuna kn

 

Projekt EIB/ELENA NEWLIGHT – modernizacija javne rasvjete u 57 općina i gradova na području Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije (2015-2018) – vrijednost preko 130 milijuna kn

Izrada strateških dokumenata

Za Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja/Vladu Republike Hrvatske:

 

Program energetske obnove komercijalnih nestambenih zgrada za razdoblje 2014. – 2020. godine sa detaljnim planom energetske obnove komercijalnih nestambenih zgrada za razdoblje 2014.-2016. godine, srpanj 2014.

 

Dugoročna strategija za poticanje ulaganja u obnovu fonda zgrada, travanj 2014.

 

Revizija Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske, svibanj 2017.

 

Program energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra za Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, studeni 2019.

 

Izrađeno preko 25 Akcijskih planova energetski održivog razvitka za hrvatske gradove potpisnike Sporazuma gradonačelnika – EU Covenant of Mayors (uključujući Zagreb, Rijeku, Osijek…) te za glavne gradove država Jugoistočne Europe – Skopje, Podgorica, Sarajevo i Tirana.

 

Izrađeno preko 35 strateških i provedbenih dokumenata za jedinice regionalne samouprave iz područja energetske učinkovitosti, u skladu s odredbama Zakona o energetskoj učinkovitosti.

Međunarodni konzalting

Pružanje konzultantskih usluga Svjetskoj banci (World Bank) u izradi studije Croatia Energy Efficiency Assessment – analiza nacionalnog zakonodavstva i strateških dokumenata, institucionalnog okvira te tržišta za usluge povećanja energetske učinkovitosti s naglaskom na zgrade javnog sektora., 2014.

Pružanje konzultantskih usluga Europskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) – izrada Studije izvodljivosti rekonstrukcije javne rasvjete za Grad Priština (Kosovo) u partnerstvu s Berlinskom energetskom agencijom., 2015.

Poticanje 500 – 900 milijuna kuna projektnih investicija kroz Managenergy inicijativu ukupne vrijednosti 5,2 mil kn, u održivo korištenje energije te pripremu energetske tranzicije u širokom opsegu na lokalnoj i regionalnoj razini., 2018.-2020.

EU projekti

Inteligentna energija za Europu, 2011. – 2017.

8 projekata, ukupna vrijednost 91,9 mil kn 

 

IPA prekogranična suradnja Slovenija – Hrvatska, 2013. – 2015.

2 projekta, ukupna vrijednost 7,4 mil kn 

 

Interreg IPA Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2017. – 2021.

2 projekta, ukupna vrijednost 13,8 mil kn 

 

Interreg MED, 2013. – 2021.

4 projekta, ukupna vrijednost 42,6 mil kn

 

Interreg Central Europe, 2017. – 2021.

5 projekata, ukupna vrijednost 82,5 mil kn

 

Interreg Europe, 2016. – 2021. 

2 projekta, ukupna vrijednost 19,7 mil kn

 

Obzor2020, 2015. – 2021.

14 projekata, ukupna vrijednost 184,6 mil kn

 

Concerto, 2007. – 2012.

1 projekt, ukupna vrijednost 77,1 mil kn

 

Phare CBC/INTERREG IIIA – New Adriatic Neighbourhood Programme, 2008. – 2009.

1 projekt, ukupna vrijednost 1,3 mil kn

 

IPA, Prekogranična suradnja Hrvatska – Bosna i Hercegovina 

1 projekt, ukupna vrijednost 1,2 mil kn

 

Obzor2020

14 projekata, ukupna vrijednost 184,6 mil kn

Scroll to Top