Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SRI-ENACT PROJEKT

Puni naziv projekta:

Izrada aplikativnih rješenja i usluga za implementaciju indikatora za spremnost zgrade za pametne tehnologije

(engl. Co-creating Tools and Services for Smart Readiness Indicator Uptake)

Trajanje projekta:

Prosinac 2022 – Svibanj 2025

Financiranje projekta:

LIFE21 Program

Uvod:

Kao jedan od prioriteta u budućem upravljanju sektorom zgrada, pogotovo zgrada javne namjene, nameće se mogućnost procjene implementacije I korištenja različitih tehnologija putem raznovrsnih digitalnih rješenja. U tom smislu, kroz reviziju Direktive o energetskim svojstvima zgrade (engl. Energy Performance of Buildings Directive – EPBD), Europska komisija predviđa uvođenje standardizirane metodologije za procjenu spremnosti zgrada za pametne tehnologije (engl. Smart Readiness Indicator – SRI).

Spremnost zgrada označava se indikatorom SRI te se u ovom kontekstu odnosi na sposobnost zgrade da detektira, interpretira I aktivno odgovori kroz komunikacijske tehnologije na promjenjive uvjete po pitanju rada tehničkih sustava zgrade, uvjeta u vanjskom okolišu I zahtjeva samih korisnika. Drugim riječima, ovaj indikator daje predodžbu o sposobnosti zgrade u obavljanju optimizacije energetske učinkovitosti, ugođaja, zdravstvenih uvjeta I drugih faktora/parametara tijekom uporabe s uključivanjem dodatnih zahtjeva korisnika te mogućnosti interakcije s elektroenergetskom mrežom (nakon implementacije koncepta energetskih zajednica) kroz korištenje svih tehnologija u zgradi (grijanje, hlađenje, priprema potrošne tople vode, ventilacija, rasvjeta, punjenje električnih automobila, sustav automatizacije I upravljanja zgradom i dr.).

Sukladno ambicioznim planovima I najavama budućih promjena zakonodavstva Europske Unije po ovom pitanju, pred zemljama članicama predstoji implementacije metodologije u skladu s nacionalnim potrebama suočavajući se s brojnim pitanjima skalabilnosti, nedostatka stručnosti u ovom domeni I samim budućim kapitalnim izdacima za podizanjem SRI indikatora u zgradama javne namjene, prvenstveno kroz integraciju naprednih sustava automatizacije I upravljanja svim procesima.

Budući da je Europska Komisija omogućila sudjelovanje u tzv. testnoj fazi SRI metodologije, Republika Hrvatska se, kroz aktivnosti nadležnog Ministarstva, priključila ovoj inicijativi kao jedna od ukupno šest zemalja (uz Francusku, Finsku, Dansku, Češku Republiku I Austriju) koja je pokrenula proces pilotiranja metodologije I prilagodbu nacionalne legislative.

O projektu:

Kao odgovor na spomenute izazove, projekt pod okriljem LIFE programa pod nazivom SRI-ENACT projekt pruža holističko rješenje za lakšu integraciju SRI metodologije u Europi uključivanjem dionika u zajedničku impementaciju SRI prilagođenu potrebama svake zemlje kroz razvoj SRI-ENACT aplikativnog/digitalnog rješenja. Digitalni alat omogućit će procjenu SRI zgrada i pružiti dodatnu podrške u donošenju odluka, prvenstveno za predstavnike jedinica lokalne I regionalne samouprave, kako bi se postupno podignula svijest o važnosti digitalizacije I osigurao adekvatan razvoj za buduće uključivanje “pametnih tehnologija” na temelju informiranih odluka.

Kroz aktivnu grupu relevantnih dionika, pristupit će se formulaciji preporuka za zakonodavstvo s ciljem što efikasnije integracije SRI metodologije u zakonodavstvo Republike Hrvatske. Budući da smo jedna od zemalja u tesnoj fazi, REGEA će zajedno s Energetskim Institutom Hrvoje Požar (sudionik projekta kroz LIFE program sa sličnom tematikom), aktivno sudjelovati u procesu temeljem stečenog znanja kroz projekt.

Kroz projekt će se osimisliti I program usavršavanja I certificiranja potencijalnih SRI certifikatora tj. polaznika programa za jačanje kapaciteta koje će se osposobiti za pregled zgrada prema definiranoj SRI metodologiji.

Osmišljeni program usavršavanja pratit će SRI-ENACT aplikativno rješenje kroz koje će svi polaznici (I zainteresirani dionici) moći sudjelovati u pilotiranju/testiranju metodologije – ukupno u 8 pilot zemalja EU (Austrija, Bugarska, Hrvatska, Češka, Grčka, Latvija, Rumunjska i Španjolska) uključujući 120 SRI certifikatora za procjenu 1.200 zgrada.

Piloti velikih razmjera pružit će dokaze o uspjehu provedbe SRI-a u stvaranju najboljih praksi, osmišljavanju shema financiranja za poboljšanje SRI-ja i osmišljavanje prepurka za zakonodavstvo s ciljem replikacije i šireg prihvaćanje ovog koncepta. Također, jedan od posljedičnih rezultata ovakvog holističkog pristupa će biti priprema sektora zgradarstva za ugradnju pametnih tehnologija (ponajviše sustava automatizacije I upravljanja) čime će se direktno ostvariti energetske I financijske uštede.

Konzorcij partnera:

Ukupno 11 projektnih partnera iz 8 zemalja članica EU:

  • SingularLogic – SINGULARLOGIC ANONYMI ETAIREIA PLIROFORIAKON SYSTIMATON KAI EFARMOGONPLIROFORIKIS (Grčka)
  • Sense one – SENSE ONE TECHNOLOGIES SINGLE MEMBER SA INFORMATION TECHNOLOGY TELECOMMUNICATIONS AND ENERGY (Grčka)
  • NTUA – ETHNICON METSOVION POLYTECHNION – NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS (Grčka)
  • Veolia SERVICIOS LECAM SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL (Španjolska)
  • Seven, THE ENERGY EFFICIENCY CENTER Z.U. (Češka)
  • REGEA – REGIONALNA ENERGETSKO-KLIMATSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE (Hrvatska)
  • EHP – EUROHEAT & POWER (Belgija)
  • RPR – RIGAS PLANOSANAS REGIONS (Latvija)
  • BSERC – CHERNOMORSKI IZSLEDOVATELSKI ENERGIEN TSENTAR (Bugarska)
  • ISPE – Institutul de Studii Åi ProiectÄri Energetice (Rumunjska)
Scroll to Top