Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SMARTinMED – energetska budućnost u povezivanju klastera


SMARTinMED - energetska budućnost u povezivanju klastera

Na redovnom projektnom sastanku okupile su se zemlje mediteranskog pojasa

Predstavnici energetskih agencija, regija i institucija iz Španjolske, Italije, Hrvatske, Francuske, Portugala i Grčke okupili su se u Lisabonu 22-23. listopada povodom redovnog sastanka projekta SMARTinMED.

Na sastanku se raspravljalo o predstojećim aktivnostima u svrhu poboljšanja konkurentnosti malih i srednjih poduzeće (SMES) u sektoru obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti. Planirana izrada poslovnih modela i regionalnih strategija, malim i srednjim poduzećima trebala bi pomoći u preskakanju barijera pri ulasku na tržište. Iako je projekt međunarodnog karaktera u fokusu su i lokalna i regionalna, a zatim i nacionalna i internacionalna tržišta na području Sredozemlja.

Slijedeća planirana aktivnost za Hrvatsku u sklopu programa biti će održavanje prva regionalne radionice radnog naziva Razvitak malog i srednjeg poduzetništva u sektoru energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj kroz osnivanje i rad energetskih klastera. Radionica će se se održati u studenom.

Projekt je financiran od strane Europske komisije u sklopu transnacionalnog operativnog programa Mediteran (MED), a Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) sudjeluje kao partner.

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top