Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Smart cities and urban technologies


9. svibnja, u organizaciji Austrijskog ureda za vanjsku trgovinu, Grada Zagreba, REGEA-e i Zagrebačkog inovacijskog centra, održan je hrvatsko-austrijski Poslovni susret pod nazivom SMART CITIES & URBAN TECHNOLOGIES. Cilj susreta bio je razmjena iskustava i znanja između austrijskih i hrvatskih gradova, institucija te pružatelja tehnologija i rješenja za razvoj urbanih sredina.

U okviru poslovnog susreta, nakon pozdravnih govora (Sonja Holocher-Ertl – direktorica Austrijskog ureda za vanjsku trgovinu i Mirka Jozić – pročelnica, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Grad Zagreb), sudionicima su predstavljeni aktualni strateški dokumenti – Okvirna strategija Zagreb Smart City (Sanja Malnar Neralić, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Grad Zagreb) te Akcijski plan energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Zagreba – SECAP (Milka Hrbud, REGEA). Nastavno su predstavljeni uspješno realizirani i planirani projekti Grada Zagreba vezani uz pametne tehnologije uključujući mehanizme financiranja tih projekata iz EU fondova te su održani B2B sastanci s austrijskim dobavljačima rješenja i tehnologija za pametne gradove. Na kraju je održana prezentacija Zagrebačkog inovacijskog centra te startup-a.

REGEA je posebno ponosna na strateške dokumente (SECAP Zagreb i Okvirna strategija Zagreb Smart City) koji su proizašli iz zajedničke suradnje s Gradom Zagrebom i svim ostalim dionicima.

Podsjetimo, Grad Zagreb je među prvim europskim glavnim gradovima pristupio Sporazumu gradonačelnika, velikoj inicijativi Europske komisije pokrenutoj u siječnju 2008. godine. U sklopu Sporazuma gradonačelnika, Grad Zagreb izradio je Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada, tzv. SEAP (engl. Sustainable Energy Action Plan) koji je prihvaćen na Gradskoj skupštini Grada Zagreba 20. travnja 2010. godine.

Kako bi uspješno djelovao na učinke klimatskih promjena Grad Zagreb je u listopadu 2016. godine pristupio Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju, proširenoj Inicijativi Europske komisije, čime je jasno potvrdio svoja strateška opredjeljenja i primarne ciljeve odgovorne Gradske uprave Grada Zagreba glede provedbe energetske tranzicije, održivog energetskog razvitka i zaštite klime i okoliša. Navedeno podrazumijeva obvezu izrade Akcijskog plana energetski održivog razvitka i prilagodbe učincima klimatskih promjena (engl. Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP). Grad Zagreb i REGEA zajednički su pristupili izradi dokumenta i izradili nacrt mjera ublažavanja i prilagodbe na učinke klimatskih promjena.

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top
Scroll to Top