Seminar: „Zajedno za održivi razvoj – 5 godina s vama“

Seminar: „Zajedno za održivi razvoj – 5 godina s vama“

U organizaciji Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske povodom 5. obljetnice rada Agencije, 16. 05. 2013. u Starogradskoj je vijećnici održan Seminar energetskih agencija Republike Hrvatske baziran na presjeku rada i najvažnijih projekata REGEA-e, Regionalne energetske agencije Kvarner, Regionalne energetske agencije Sjever i Međimurske energetske agencije. Na dosadašnjem radu i postignutim rezultatima REGEA-i su čestitali gosp. Marijan Maras, pročelnik Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, gosp. Marinko Maradin, pročelnik u Karlovačkoj županiji, gosp. Johannes Elle,  direktor Sektora energetske učinkovitosti Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Europu, direktori REA-e Kvarner, REA-e Sjever i MINEA-e, te brojni drugi posjetitelji.