1

Seminar Mogućnosti primjene obnovljivih izvora energije – biomasa

Seminar Mogućnosti primjene obnovljivih izvora energije - biomasa

U hotelu Antunović u Zagrebu je u organizaciji tvrtke Energetika Marketing održan seminar pod nazivom Mogućnosti primjene obnovljivih izvora energije – biomasa. Kao predavači na seminaru su sudjelovali vodeći hrvatski stručnjaci iz područja iskorištavanja energije biomase sa Šumarskog fakulteta te Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, tvrtki HEP Obnovljivi izvori energije, HEP ESCO, Centrometal, Viessmann Hrvatska, Enerkon i druge, a skup su pozdravili predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i prirode te Ministarstva gospodarstva. Ispred Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske predavanje na temu pokrenutih projekata iskorištavanja energije biomase održao je mr.sc. Velimir Šegon.