Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Savjetovanje ravnatelja osnovnih i srednjih škola sa područja Karlovačke županije


Savjetovanje ravnatelja osnovnih i srednjih škola sa područja Karlovačke županije

U organizaciji Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu, šport i informiranje Karlovačke županije i Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Karlovca, organiziran je 20. i 21. rujna 2012. godine u  hostelu Karlovac u Selcu, skup ravnatelja osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova sa područja Karlovačke županije s ciljem savjetovanja u svrhu racionalizacije troškova.

Predstavnik Agencije održao je predavanje na temu racionalizacije energetskih troškova u školama te predstavio dosadašnje rezultate projekata sustavnog gospodarenja energijom u javnim zgradama Karlovačke županije koji se provode od 2008. godine.

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top