Sastanak u Ogulinu

Sastanak u Ogulinu

U završnoj fazi izrade Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Ogulina, 22.veljače 2012. godine je održan sastanak s gradonačelnikom Nikolom Magdićem i njegovim suradnicima na temu konkretnih mjera i projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije čijom će se uspješnom realizacijom do 2020. godine s jedne strane smanjiti energetska potrošnja i pripadajuće emisije CO2  a s druge povećati kvaliteta života građana Ogulina. Uloga Agencije u energetskom razvitku Ogulina nastaviti će se kontinuiranim pružanjem potpore u pripremi, provedbi i pronalaženju financijskih izvora za implementaciju energetskih projekata na području Grada Ogulina.