Rezultati natječaja Karlovačke županije I ja mogu imati solarne kolektore!

Rezultati natječaja Karlovačke županije I ja mogu imati solarne kolektore!

Temeljem provedenog javnog natječaja za prikupljanje prijava o sufinanciranju projekta Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba u Karlovačkoj županiji za 2012. godinu, Župan Karlovačke županije, Ivan Vučić dipl. ing., donio je 24. listopada 2012. godine Odluku o odabiru najpovoljnijih prijavitelja u sufinanciranju projekta Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba u Karlovačkoj županiji za 2012. godinu.