Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

REAL RIS Academy

REAL RIS Academy je paket aktivnosti namijenjen studentima i zaposlenicima sustava visokog obrazovanja, po mogućnosti nastavnicima i mentorima. Ključni cilj je podizanje kapaciteta sveučilišnog osoblja za poboljšanje poduzetničkih i inovacijskih vještina studenata, ali i podizanje svijesti dionika iz Hrvatske i Latvije o različitim mogućnostima obrazovanja koje nudi EIT Urban mobility.

Aktivnosti paketa REAL RIS Academy također će uspostaviti suradničke odnose s predstavnicima industrije te povećati vidljivost karijera i mogućnosti učenja među mladim ženama zainteresiranima za rad i razvoj u području mobilnosti.

U srcu REAL RIS Academy je trening ‘Poticanje poduzetničkih i inovativnih vještina studenata’ koji je razvio ODRAZ. Zelena i digitalna tranzicija u sektoru mobilnosti, kao i usvajanje politika koje vode ka klimatskoj neutralnosti rezultiraju potrebom za novim znanjima i vještinama, posebno u inovacijama i poduzetništvu. Poboljšanje ovih vještina kod studenata i mladih stručnjaka dovest će do boljeg prepoznavanja novih poslovnih prilika te razvoja novih proizvoda i usluga mobilnosti. Štoviše, integracija poduzetničkih i inovativnih vještina u nastavu priprema učenike za raznovrsniji skup radnih uloga i povećava vjerojatnost njihovog zapošljavanja. Trening će pripremiti sveučilišno osoblje na integraciju tema inovacija i poduzetništva u nastavne planove i programe, omogućujući tako novoj generaciji mladih stručnjaka da steknu vještine, kompetencije i motivaciju da djeluju kao generatori i predvodnici zelene tranzicije u mobilnosti.

Scroll to Top