Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

RESPONSIBLE EDUCATED AGILE LEADING RIS

Opći cilj projekta REAL RIS je povećati inovacijski potencijal u segmentu urbane mobilnosti u zemljama RIS-a, prvenstveno obrazovanjem, povezivanjem i aktivacijom svih strana Trokuta Znanja, uključujući i gradove.

Utvrđen je nedostatak znanja vezanih za razvoj inovacija u zemljama RIS-a, što usporava energetsku i digitalnu tranziciju koje su ključne za razvoj održivih sustava urbane mobilnosti i urbanih prostora pogodnih za život.

Kako bi se premostio jaz, zemlje RIS-a moraju uložiti napor za jačanje kapaciteta, razvoj sposobnosti i suradnje lokalnih dionika.

REAL RIS pristupa ovim izazovima kroz opsežan obrazovni program koji uključuje tri ključna paketa: REAL RIS ACADEMY – usmjeren na nastavno osoblje i studente u sustavu visokog obrazovanja, REAL RIS CITY – usmjeren na gradove i općine, REAL RIS LJETNA ŠKOLA – platforma za integraciju svih ključnih dionika u procese identifikacije izazova, razmjene znanja, zajedničkog razvoja rješenja te stvaranja dugotrajnih partnerstava.

REAL RIS nudi sustavni pristup i gradi na već postojećim obrazovnim konceptima koji će se dalje prilagođavati specifičnim potrebama ciljnih skupina, s fokusom na daljnji rast i replikaciju.

REAL RIS financira EIT Urban Mobility, inicijativa Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT), tijela Europske unije.

KONZORCIJ REAL RIS

REGEA je osnovana od četiri regionalne samouprave u Hrvatskoj, u okviru programa Intelligent Energy Europe. Njezini ciljevi su promicanje, poticanje i podrška regionalnom održivom razvoju u područjima energije, mobilnosti, klime i zaštite okoliša. Agencija sudjeluje u brojnim projektima, pridonoseći i održivom razvoju svojih osnivača.

ODRAZ je neovisna i neprofitna organizacija civilnog društva u Hrvatskoj, koja okuplja stručnjake iz različitih područja, osmišljavajući i primjenjujući koncepte održivog razvoja za dobrobit lokalnih zajednica. Redovito provodi programe neformalnog obrazovanja koji podupiru održivi razvoj, održava tematske radionice, savjetovanja te stručne rasprave.

VEFRESH je latvijska agencija za inovacije s jasnim fokusom na poboljšanje kvalitete urbanog života. Njezin primarni cilj jest poboljšanje sustava mobilnosti kroz podršku lokalnim samoupravama i novoosnovanim poduzećima. VEFRESH aktivno njeguje okruženje pogodno za razvoj vrhunskih, konkurentnih i inovativnih rješenja unutar ekosustava urbane mobilnosti.

Scroll to Top