Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Replace Projekt

Projekt REPLACE – Omogućiti europskim potrošačima učinkovito, čisto, ekonomski i ekološki prihvatljivo grijanje i hlađenje

Projekt REPLACE je istraživački i inovacijski projekt koji financira EU u okviru programa Obzor 2020. Cilj projekta je kroz informativne kampanje potaknuti (uspostava info huba o projektu, prezentacija na sajmovima i konferencijama, webinari o korištenju kalkulatora za izračun ušteda koje korisnici mogu ostvariti zamjenom sustava grijanja, dani otvorenih vrata u kućanstvima koja su zamijenila svoje neučinkovite sustave grijanja, besplatne studije izvodljivosti za krajnje potrošače, podrška zajedničkim akcijama – poput nabave izolacijskog materijala ili peleta sl. ) građane na zamjenu neučinkovitih sustava za grijanje i hlađenje na fosilna goriva u njihovim domovima.

REPLACE će povezati posrednike, poput dimnjačara ili instalatera sustava, koji imaju stalan pristup potrošačima, i javna tijela odgovorna za stvaranje legislativnog okvira, kako bi zajednički ostvarili maksimalan učinak. Fokusom na mjere jačanja kapaciteta i prijenosa znanja, REPLACE identificira i spaja sve elemente nužne za povećanje učinkovitosti sustava grijanja i hlađenja za europske potrošače. Građani su ključni dionici koji promjenom svog ponašanja i navika uistinu mogu potaknuti promjene u vidu zaštite okoliša.

Kroz podizanje svijesti i provođenje prilagođenih lokalnih informativnih kampanja o važnostima održivog korištenja energije kroz instalaciju sustava na obnovljive izvore energije i pozitivnim učincima koji iz tog proizlaze za pojedinca i zajednicu, predviđa se kako će do 2026. godine, zahvaljujući REPLACE projektu, biti ostvarene godišnje uštede primarne energije od 68 GWh, smanjene godišnje emisije stakleničkih plinova za 67.000 tCO2eq .

Austrijska energetska agencija je koordinator ovog projekta u kojemu je ukupno 11 projektnih partnera u osam zemalja udružilo snage kako bi grijanje i hlađenje u Europi učinili čišćim i učinkovitijim. Zemlje u kojima REPLACE djeluje su Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Njemačka, Sjeverna Makedonija, Slovenija i Španjolska.

Kako bi se olakšao prelazak na novi, klimatski prihvatljiv sustav grijanja, u sklopu projekta dostupna su dva besplatna online alata:

  • Matrica grijanja koja pokazuje koji su sustavi grijanja najprikladniji za koji tip kuće
  • Kalkulator grijanja koji prikazuje godišnje troškove i pomaže pronaći najbolje rješenje za kuću

REPLACE kalkulator (http://www.energieinstitut.at/tools/Replace/index.php?region=HR)

pomaže krajnjim potrošačima i posrednicima da na brz i jednostavan način donesu odluku o sustavu kojeg će izabrati, a na temelju svih unesenih parametara.  U tri koraka korisnici dobiju rezultate na temelju vlastite potrebe za grijanjem, vrste instaliranog sustava i odabira lokalno dostupnih/mogućih opcija opskrbe gorivom/energijom. Rezultat prikazuje samo klimatski prihvatljive sustave grijanja. U rezultatima su prikazani godišnji troškovi grijanja, kao i uštede troškova i CO2 u usporedbi s postojećim sustavom grijanja. Alat radi na temelju ekonomskih zadanih vrijednosti i dostupnih subvencija odabrane regije. Korisnici također imaju mogućnost unosa vlastitih stvarnih ili projektno specifičnih podataka o ulaganjima i subvencijama te tekućim troškovima (npr. postojeće i buduće cijene goriva kao i troškovi održavanja i popravaka) za svaku razmatranu tehnologiju.

Više informacija o najboljim opcijama nalazi se u priručnicima o zamjeni grijanja. Dva priručnika namijenjena su krajnjim kupcima s jedne strane i profesionalcima s druge strane te ih vode kroz proces zamjene sustava grijanja. U njima se mogu pronaći i neke korisne preporuke o tome kako smanjiti ukupnu potrošnju topline.

Naposljetku, dostupni su i Primjeri dobre prakse koji prikazuju realizirane primjere iz osam europskih zemalja, od Zapadne do Srednje i Jugoistočne Europe. Pogledajte i primjere u Hrvatskoj.

Dodatno, sve aktivnosti će biti utemeljene u lokalnim političkim okvirima kako bi cjelokupni utjecaj REPLACE-a bio održiv, a okupljeni dionici nastavili s radom i suradnjom nakon životnog vijeka projekta. Fokusom na mjere jačanja kapaciteta i prijenosa znanja, REPLACE identificira i spaja sve elemente nužne za povećanje učinkovitosti sustava grijanja i hlađenja za europske potrošače.

Za više informacija posjetite web stranicu projekta: https://replace-project.eu/zamjena-eng-replace-ucinimo-grijanje-i-hladenje-u-europskim-domacinstvima-ucinkovitijim-ekonomicnijim-cistijim-i-klimatski-prihvatljivim/

Scroll to Top