Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Renew Heat osvojio nagradu publike


Projekt se provodio od 2017. do 2018., a od tri nove kotlovnice na biomasu jedna je u dugoreškoj Srednjoj školi

Projekt Karlovačke županije na REGEA-e  “Renew Heat” pobjedio je na izboru za najbolji EU projekt po odluci javnosti.

Karlovačka županija je prva u RH potaknula razvoj inovativnih modela ugovaranja prodaje topline iz biomase između javnog sektora i privatnih poduzetnika te time stavila naglasak i važnost na poticanju gospodarstva, lokalnog i regionalnog poduzetništva te razvoju inovativnih modela i pristupa dosadašnjoj praksi ugovaranja.

Projekt RENEW HEAT– Heating communities with renewable energy predstavlja izvrstan primjer iz prakse na području RH u uspješnom iskoraku ka inovativnosti i poticanju gospodarstva. Za izbor najboljeg EU projekta unutar kategorije Doprinos poduzetništvu predložila ga je Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije.

Novi način financiranja

Projekt je vrijedan 5.000.000 kuna, od čega 4.210.000 se odnosi na EU sredstva, dok su vlastita sredstva bila 790.000 kuna.

Projekt se provodio u Karlovačkoj županiji od 1.7.2017. do 31.12.2018. godine, nositelj projekta bila je Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske REGEA, a partneri Karlovačka županija, Razvojna agencija Unsko-sanskog Kantona u BiH te Grad Cazin.

Važnost toplinarskog poduzetništva ili modela ugovorne prodaje toplinske energije iz biomase (heat contracting) vidljiv je u inovativnosti financiranja kroz kojeg je moguće bez vlastitih financijskih ulaganja rekonstruirati kotlovnice na fosilna goriva i uvesti biomasu kao energent. Model se bazira na sklapanju višegodišnjeg ugovora o opskrbi toplinskom energijom iz biomase između naručitelja usluge (npr. javne ustanove) i pružatelja usluge – privatnog investitora koji zatim ulaže vlastita financijska sredstva u rekonstrukciju kotlovnice.

Pružatelj usluge opskrbljuje kotlovnicu vlastitom biomasom te prodaje toplinsku energiju korisniku usluge po ugovorom definiranoj cijeni te na taj način vrši povrat investicije. Pružatelj usluge osim opskrbe gorivom preuzima i kompletno upravljanje kotlovnicom koje uključuje servis kotlovnice, optimiziranje rada te otklanjanje eventualnih kvarova što predstavlja vrlo praktičnu i povoljnu opciju za korisnika usluge.

Nakon otplate investicije odnosno isteka ugovora, kotlovnica prelazi u trajno vlasništvo korisnika usluge koji može ili preuzeti skrb nad kotlovnicom ili sklopiti novi ugovor s pružateljem usluge po značajno nižoj cijeni toplinske energije koja u sebi više ne sadrži trošak kapitalnog ulaganja nego samo operativne troškove rada kotlovnice.

Prestižna nagrada

U Karlovačkoj županiji ugrađena je kotlovnica na biomasu u Srednju školu Duga Resa, a dvije kotlovnice nešto manjeg kapaciteta ugrađene su u Bosni i Hercegovini u Kulturni centar Cazin i Sportski centar Cazin. Ukupna vrijednost tih investicija iznosila je 2,9 milijuna kuna.

Karlovačka županija dobila je 2018. godine najprestižnu svjetsku nagradu za zaštitu okoliša pod nazivom National ENERGY GLOBE Award Croatia 2018 za taj projekt.

Projekt takvog tipa najbolje je što se može dogoditi u Republici Hrvatskoj.  Tri su ključna razloga. Prvi je korištenje domaćeg izvora energije. Drugi je kombinacija sredstva iz EU fondova i privatnog kapitala. Treći je infrastrukturna investicija u suradnji s privatnim sektorom, a u cilju povećanja kvalitete grijanja, a u konačnici i rada učenika i njihovih profesora Srednje škole Duga Resa. dr. sc. Julije Domac, ravnatelj REGEA-e

Ova nagrada samo je još jedan dokaz vrijednosti ovakvog jednog projekta.

 

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top