Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ZAKON O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN br. 103/03, 118/06, 41/08 i 130/11 i 106/12-pročišćeni tekst) uređuje se zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.

Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi  i  korištenju osobnih podataka.

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati (osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi identifikacijskog broja, jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet).

Na temelju članka 18a. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 103/03, 118/06, 41/08 i 130/11 i 106/12-pročišćeni tekst), (dalje u tekstu: “Zakon”) Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske imenovala je službenika za zaštitu osobnih podataka koji:

vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka;

upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka;

upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka;

brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona;

omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona;

surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

Primjenjivi propisi:

Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN br. 103/03, 118/06, 41/08 i 130/11 i 106/12-pročišćeni tekst)
Uredba o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka (Narodne novine, broj 105/04)
Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka (Narodne novine, broj 139/04).

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Katarina Kobilšek Jagačić, mag.oec., administrativni referent
Tel: 01/3098-315
Fax: 01/3098-316
E-mail: kkobilsek@regea.org

 

Scroll to Top