REGEA u novim projektnim vodama – REEF 2W

Povećanje obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti integracijom, spajanjem i osnaživanjem gospodarenja komunalnim otpadnim vodama i organskim otpadom.

U današnjem svijetu sve više postaje jasno da su pitanja energije, otpada i voda, odnosno prostornog planiranja povezana i nedjeljiva. Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda jedna su od najskupljih javnih infrastruktura u pogledu energetske potrošnje te zauzimaju više od 1% ukupne potrošnje električne energije u Europi.  Direktivom o vodama EU-a 91/271/CEE pročišćavanje otpadnih voda u gradovima postalo je obavezno. Potrošnja energije integriranih vodnih usluga za 2013. godinu u Italiji iznosila je više od 7,5 milijardi kWh godišnje, a u Češkoj Republici više od 0,72 milijarde kWh godišnje. Procjenjuje se da u 28 zemalja EU-a ima ukupno 22 558 postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda za koja možemo procijeniti da ukupno troše 15 021 gWh energije godišnje. Iako je većina ciljeva vezanih uz zaštitu vode postignuta, većina tih starijih postrojenja pokazuje neodrživu potrošnju energije te ih se mora optimizirati za maksimalnu učinkovitost i obnoviti na odgovarajući način. Međutim, u Europi ne postoji zakonodavstvo, norme ili standardi kojih se treba pridržavati u pogledu energetskih aspekata u postrojenjima za pročišćavanje otpadnih voda. Primjenjuje se samo određeno lokalno zakonodavstvo o energetskoj učinkovitosti, ali ono ne mijenja sam postupak: još uvijek postoji ogromna prilika za smanjenje troškova za javno korištenje električne energije. U sektoru za gospodarenje gradskim otpadom postoji vrlo slična situacija gdje se razdvajanje različitih vrsta otpada još ne primjenjuje dovoljno dobro u cijeloj Europi i najčešće korištena tehnologija za obradu organskog otpada još je uvijek proces aerobne stabilizacije koji troši mnogo energije. Integracija obrade otpada i pročišćavanja otpadnih voda već se pokazala ostvarivom i pogodnom, ali promjena pristupa treba određena odobrenja na političkim i tehničkim razinama. Službe za gospodarenje vodom vrlo su često iste one koje se bave gospodarenjem otpada i oboje rade u istu svrhu. Također, ostali organski otpad mogao bi se uključiti u program projekta REEF 2W, od agroindustrije, poljoprivrede i održavanja javnih zelenih površina kako bi se pomogla povećati proizvodnja energije na razini postrojenja za pročišćavanje.

Vrijednost projekta REEF 2W ogleda se upravo u tome, da ponudi konkretna tehnička i edukativna rješenja za analizu i planiranje procesima optimizacije postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda, sustava gospodarenja komunalnim otpadom te smanjenja potrošnje energije na lokalnoj razini. Projekt je još ambiciozniji jer u cilju ima ne samo učiniti ta postrojenja koja troše energiju učinkovitijima ili samoodrživima, nego proizvođačima omogućiti da višak proizvedene energije u tim postrojenjima, koriste na lokalnim područjima potičući regionalni održivi razvoj zajednica s niskom razinom emisije CO2.

Projekt REEF 2W je trogodišnji projekt financiran od strane Europske unije u sklopu programa  Interreg Central Europe. Ukupna vrijednost projekta iznosi: 1.878.304,71 EUR . Na projektu sudjeluju 5 država, uz stručnu potporu 13 partnera koji uključuju znanstvene i profesionalne institucije, institute, energetske agencije te trgovačka društva. Hrvatsku na projektu predstavljaju Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) i Zagrebački Holding, dok je koordinator projekta talijanska nacionalna agencija za nove tehnologije, energiju i održivi ekonomski razvoj (ENEA).

Učinkovito upravljanje resursima namjerava se postići integriranim pristupom rješavanja problema energetske učinkovitosti, gospodarenja otpadom i komunalnim vodama kroz specifične ciljeve projekta:

  • Razmjenom i dijeljenjem znanja i primjera dobre prakse iz Europe za osmišljavanje postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda koja bi stvarala obnovljivu energiju  za vlastite potrebe i više od toga (postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda koja stvaraju obnovljivu energiju s profitom);
  • Proučavanjem i razvojem modela postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda kojima bi se maksimizirala proizvodnja obnovljive energije kroz procese usklađene s unosom različitih vrsta biomase.
  • Razvojem i izradom strategije i alata za donošenje strateških, političkih odluka i poticaja za učinkovito upravljanje resursima.

Cilj projekta je utjecati na političare i predstavnike lokalne vlasti koji imaju mogućnost izravno utjecati na učinkovito gospodarenje energijom, otpadnim vodama i organskim otpadom, ali i na ponašanje samih potrošača. Tijekom trajanja projekta planirano je održavanje nekoliko treninga i radionica na kojima će prisustvovati svi lokalni dionici iz sektora energetike i upravljanja otpadom. Interaktivnim pristupom, uz sudjelovanje stručnjaka s područja obnovljivih izvora energije i gospodarenja otpadom, prezentirati trenutno stanje, ali i ponuditi rješenja u ovim područjima koja su od velikog značaja za strateški razvoj Hrvatske kao i svih partnera koji sudjeluju na projektu. Rezultati ovih radionica bit će objedinjeni u lokalnoj strategiji upravljanja resursima na razini svakog partnera i preporukama za donositelje odluka na nacionalnoj i europskoj razini.