Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Reef 2W Projekt

Povećanje obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti integracijom, spajanjem i osnaživanjem gospodarenja komunalnim otpadnim vodama i organskim otpadom.

Projekt REEF 2W je trogodišnji projekt financiran od strane Europske unije u sklopu programa  Interreg Central Europe. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.300.298,84 EUR, od čega je 1.878.304,71 EUR financirano sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Na projektu sudjeluje ukupno 13 partnera koji uključuju znanstvene i profesionalne institucije, institute, energetske agencije te trgovačka društva. Hrvatsku na projektu predstavljaju Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) i Zagrebački Holding, dok je koordinator projekta Talijanska nacionalna agencija za nove tehnologije, energiju i održivi ekonomski razvoj (ENEA).

Projekt REEF 2W ima za cilj ponuditi konkretna tehnička i edukativna rješenja za analizu i planiranje procesa optimizacije postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda, sustava za gospodarenje komunalnim otpadom te smanjenje potrošnje energije na lokalnoj razini.

Učinkovito upravljanje resursima namjerava se postići integriranim pristupom rješavanja problema energetske učinkovitosti, gospodarenja otpadom i komunalnim vodama kroz specifične ciljeve projekta:

  • razmjenom znanja i iskustva te primjerima dobre prakse iz EU za osmišljavanje postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda koja bi stvarala obnovljivu energiju za vlastite potrebe, ali i više od toga (postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda koja stvaraju obnovljivu energiju s profitom);
  • proučavanjem i razvojem modela postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda kojima bi se maksimizirala proizvodnja obnovljive energije kroz procese usklađene s unosom različitih vrsta biomase;
  • razvojem i izradom strategije i alata za donošenje strateških, političkih odluka i poticaja za učinkovito upravljanje resursima.

Također, kroz projekt REEF 2W će se izraditi pet pilot studija izvodljivosti u različitim srednjoeuropskim regijama koje će pokazati kako novi pristup REEF 2W može dovesti do smanjenja energetskim potreba u postrojenjima za pročišćavanje otpadnih voda te do značajnog povećanja proizvodnje energije iz obnovljivih izvora.

REEF 2W projekt će za vrijeme svoje provedbe omogućiti pružanje informacija o REEF 2W rješenjima svim jedinicama lokalne i regionalne samouprave te javnim poduzećima i drugim interesentima, pružit će alate potrebne za izradu studija izvodljivosti, izraditi studije izvodljivosti, započeti projektiranje novih REEF 2W postrojenja te osigurati pomoć u prepoznavanju i uklanjanju potencijalnih prepreka i rizika koji bi mogli ometati realizaciju REEF 2W rješenja.

Web stranica projekta REEF 2W: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/REEF-2W.html

Scroll to Top