RE-SEEties projekt – primjer kako treba raditi

RE-SEEties projekt – primjer kako treba raditi

Program transnacionalne suradnje Jugoistočna Europa 2007. – 2013. su u perspektivi 2014.-2020. godina zamijenila dva programa transnacionalne suradnje: Dunav i Jadransko-jonski program.

Na radionici održanoj 5.11. 2015. godine, organiziranoj od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u ulozi Nacionalnog tijela, prezentirani su rezultati posljednjeg projekta financiranog iz tehničke pomoći Programa transnacionalne suradnje Jugoistočna Europa 2007. – 2013. pod nazivom „South East Europe Evaluation and Capitalisation Project“.

Cilj projekta je ocijeniti rezultate postignute tijekom provedbe Programa transnacionalne suradnje Jugoistočna Europa 2007.-2013. u Hrvatskoj, identificirati dobru praksu razvijenu od strane projektnih partnera te prenijeti istu u buduće programe transnacionalne suradnje (Dunav i Jadransko-jonski) kako bi se povećala učinkovitost njihove provedbe i osnažili kapaciteti hrvatskih korisnika/dionika.

Projekt se provodi od lipnja 2015. godine s trajanjem od ukupno 6 mjeseci. U tu je svrhu  Ministarstvo organiziralo završnu konferenciju kako bi se predstavili rezultati evaluacije Programa i kapitalizacije postignutih rezultata u sklopu provedbe transnacionalnih projekata.

Od 86 SEE projekata u kojima su sudjelovali hrvatski partneri, projekt RE-SEEties: Creating more resource efficient communities je prepoznat kao jedan od 8 najuspješnijih SEE projekata o čijim je rezultatima na radionici govorila  mr. sc. Vesna Kolega.

Rezultatima RE-SEEties projekta, ostvarenima prvenstveno velikim zalaganjem i trudom njegovog voditelja, kolege Hrvoja Marasa, Agencija je iznimno ponosna i svima nam je jako drago što je i evaluacija potvrdila naše mišljenje da je RE-SEEties projekt, Agencijski projekt sa velikim P.  

Veselilo nas je raditi na Projektu, puno smo naučili i znanje podijelili sa velikim brojem dionika a njegovi uspješni rezultati su nam bili i odlična podloga za prijavu novih projekata na programe transnacionalne suradnje Centralna Europa i Mediteran.