Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

RAIL RIDE za Zelenomobilni Brdovec


Upravljanje mobilnošću u smislu upravljanja dostupnosti javnog prijevoza na području Urbane aglomeracije Zagreb podrazumijeva kreiranje dugoročno održivog prometnog sustava koji omogućuje visok stupanj mobilnosti najvećeg mogućeg broja građana.

Općina Brdovec je uz pomoć REGEA-e uspješno prijavila projekt RAIL RIDE – izgradnja biciklističke staze uz željezničku prugu na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb.

Ovim projektom se zapravo ostvaruje predložena Mjera 8 iz Studije nove mobilnosti Općine Brdovec odnosno on je sastavni dio šireg projekta za ostvarivanje zelene i održive mobilnosti Zelenomobilni Brdovec te je kao takav ključan za početak stvaranja mreže biciklističkih ruta unutar Općine Brdovec.

Predviđeno trajanje realizacije projekta RAIL RIDE je do 28.08.2022., a njegova ukupna vrijednost iznosi 9.850.995,52 kn, od čega su bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda 7.675.734,92 kn, a udio Općine Brdovec iznosi 2.175.260,60 kn.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb objavljen je radi ulaganja u biciklističku infrastrukturu i povezivanja raznih oblika prijevoza prihvatljivih za okoliš u širem zagrebačkom području, s naglaskom na svakodnevno korištenje od strane stanovništva.

Projekt RAIL RIDE zamišljen je kako bi se odgovorilo na glavni problem nepostojanja adekvatne biciklističke infrastrukture koja povezuje ishodišta dnevnih migracija na području Općine Brdovec što će doprinijeti stvaranju pretpostavki za povećanje stupnja multimodalnosti prometnih sustava te povećati udio biciklističkog prometa u ukupnom prometu. Planirana biciklistička staza bit će ukupne duljine od 7 km i protezat će se južnom stranom željezničke pruge od željezničkog stajališta Sutla do željezničkog stajališta Brdovec.

Provedbom ovog projekta povećat će se kvaliteta kretanja stanovništva, učinkovitost prometnih rješenja, smanjiti zagađenje okoliša, povećati sigurnost te razviti društveno prihvatljiv oblik prometa. Projekt stvara biciklističku rutu koja doprinosi održivosti prometnog sektora u cjelini jer omogućuje korištenje potencijala svakog vida prijevoza, a promiče modalnu promjenu prema aktivnostima putovanja (biciklizam) te spaja ovaj način transporta sa željezničkim javnim prijevozom. Projekt uspostavlja modernu i održivu biciklističku infrastrukturu na području Urbane aglomeracije Zagreb.

Upravljanje mobilnošću u smislu upravljanja dostupnosti javnog prijevoza na području Urbane aglomeracije Zagreb podrazumijeva kreiranje dugoročno održivog prometnog sustava koji omogućuje visok stupanj mobilnosti najvećeg mogućeg broja građana. Projektom se želi utjecati na rješavanje problema koje današnji prometni sustavi generiraju, poput gubitka vremena, ljudskih života, štetnog utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi te velikog zauzimanja prostora.

Od ostalih aktivnosti na projektu Zelenomobilni Brdovec u toku je analiza mogućnosti integracije mjera iz Studije nove mobilnosti Općine Brdovec u Prostorni plan uređenja Općine Brdovec koji je trenutno u fazi izrade dopuna i izmjena. Ovakva integracija je potrebna kako bi se stvorili preduvjeti u prostoru za realizaciju određenih predloženih mjera iz Studije, odnosno onih koje su vezane na infrastrukturu prometnih sustava.

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top