Radni sastanak u sklopu Buy Smart+ projekta

Radni sastanak u sklopu Buy Smart+ projekta

19. i 20. ožujka 2012. godine je održan prvi radni sastanak u sklopu projekta Buy Smart+ u Berlinu, na kojem su sudjelovali i predstavnici Agencije. Projekt je sufinanciran u sklopu programaInteligentna energija za Europu, a osnovni cilj mu je promocija koncepta zelene javne nabave u Europi. Projektni tim čini 18 partnera iz 15 različitih zemalja, a to su redom: Berlinska energetska agencija (Njemačka- koordinator projekta), B.&S.U. Beratungs und Service Gesselschaft Umwelt Gmbh (Njemačka), Climate Alliance (Njemačka), Ciparska energetska agencija (Cipar), Ekodoma (Latvija), Agenzia nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (Italija), Energiaklub (Madžarska), Energikontor Sydost (Švedska), O.Oe. Energiesparferband (Austrija), Energy Research and Modernising Institute (Rumunjska), Kaunas Regional Energy Agency (Litva), RAEE (Francuska), ANATOLIKI s.a. (Grčka), Sofia Energy Centre (Bugarska), SEVEn (Češka), Building and Civil Engineering Institute (Slovenija) i CONSIP (Italija).

Ciljne skupine ovog projekta su javne ustanove i privatna poduzeća, a aktivnosti su usmjerene na podizanje razine znanja svih uključenih dionika o zelenoj nabavi, kao i provođenje samog postupka u praksi.