Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Projektom BioVill do energetski održivih i nezavisnih bioenergetskih naselja u Hrvatskoj


Posljednjih godina postoji sve veći interes za obnovljive izvore energije i oni postaju imperativ buduće opskrbe energijom, ali i planiranja razvoja. Budućnost energetike je komunalna energetika – proizvodnja energije tamo gdje se i troši. Zbog toga, ali i kako bi se uspješno obuzdale klimatske promjene, potrebno je mijenjati i način života, potičući lokalne zajednice da koriste/proizvode većinu svoje energije iz lokalnih izvora –  obnovljivih izvora energije, u prvom redu biomase. Energija dobivena iz šumske (drvne) i poljoprivredne biomase te otpada važan je obnovljivi izvor energije u mnogim regijama u Europi. Biomase se može koristiti u različite svrhe: za proizvodnju električne i toplinske energije za kućanstva, industrijske i javne zgrade. Krajnji cilj svih nastojanja u primjeni obnovljivih izvora energije je energetska neovisnost pojedinih objekata, lokalne zajednice te ukupnog društva. Upravo kroz projekt BioVill koji se bavi poticanjem, promoviranjem i uspostavljanjem  energetski samoodrživih naselja, cilj je potaknuti dionike, kako na lokalnoj tako i na nacionalnoj razini, da djeluju energetski održivo. Povećanje korištenja obnovljivih izvora energije donosi niz dobrobiti – jačanje lokalnog gospodarstva, smanjeni negativni utjecaji na okoliš u vidu smanjenja emisija stakleničkih plinova te smanjenja bio-otpada, smanjenje odljeva sredstava zbog kupovine fosilnih goriva odnosno uspostava lokalnih novčanih tokova, a u znatnom broju slučajeva i financijske uštede za krajnje korisnike. Veliki broj bioenergetskih naselja u Europi nastao je upravo zbog financijskih ušteda i povećanja razine energetske sigurnosti naselja.

Uvidjevši potencijale koje Hrvatska ima za razvoj ovakvih projekata, kao i činjenicu da razvojem bioenergetskih naselja dolazi i do sprečavanja sveprisutne deruralizacije hrvatskih sela, Agencija se odlučila uključiti u provedbu projekta BioVill, trogodišnjeg projekta koji se provodi uz potporu Europske unije u okviru programa Obzor 2020 (Horizon 2020). Konzorcij partnera projekta BioVill okuplja 9 partnera iz 6 zemalja Europske unije te Srbije i Makedonije. Provedbu projekta koordinira njemački GIZ – DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT, a Hrvatsku na projektu predstavlja Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA). Osnovni cilj projekta je uspostaviti najmanje 5 energetski samooodrživih naselja u Hrvatskoj, Makedoniji, Rumunjskoj, Sloveniji te Srbiji, prateći iskustva i primjere dobre prakse iz Njemačke i Austrije, svojevrsnih predvodnika u osnivanju energetski neovisnih naselja.

Temeljem prijava na Javni pozivza odabir bioenergetskog naselja na području Republike Hrvatske, te nakon iskazivanja interesa, u Hrvatskoj su, kao pilot projekti, odabrane 3 općine(Perušić, Bedekovčina te Lekenik) koje će postati buduća bioenergetska naselja. Općinama će se kroz projekt pružiti besplatna stručna i tehnička pomoć u provedbi aktivnosti koje će se provoditi u okviru BioVill projekta- izrada strateških dokumenata, tehnološko-ekonomska analiza te organizacija studijskih putovanja u bioenergetska naselja u Njemačkoj i Austriji kako bi se u praksi pokazale prednosti korištenja energije biomase. Uz sve navedeno provodit će se niz obrazovnih i promotivnih aktivnosti- organizacija interaktivnih radionica i informativnih dana za građane, a sve u cilju jačanja kapaciteta ključnih dionika za provedbu projekata iskorištavanja obnovljivih izvora energije. Poticanjem aktivnog korištenja sustava obnovljivih izvora energije i promocijom istih postiže se dvostruka korist- s jedne strane podiže se razina znanja i informiranosti (što direktno utječe na promjenu načina razmišljanja i stavova) lokalnog stanovništva, a s druge strane direktno se pridonosi povećanju udjela korištenja energije iz obnovljivih izvora energije.

Energetska neovisnost je temelj samoodrživih zajednica u svijetu, a bioenergetska naselja svjetionici koji nam pokazuju put prema svjetlijoj i ugodnijoj budućnosti te izlaz iz današnjeg neodrživog svijeta koji se oslanja na fosilna goriva.

Pratite nas na novoj web stranici i saznajte iz prve ruke sve informacije na: www.biovill.eu

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top