Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Croatian district heating sector support facility

Projektni sastanak i studijski posjet u Rijeci

U sklopu petog projektnog sastanka održanog u Rijeci 20.7.2023. godine, projektni partneri posjetili su novo proizvodno postrojenje Energa – Kogeneracija Malonji koja se nalazi na zapadu Rijeke. U sklopu projekta kompletno je rekonstruirana i modernizirana toplana Malonji, koja opskrbljuje 150 korisnika toplinskom energijom, prilikom čega su dotrajali plinski kotlovi starosti 30-ak godina zamijenjeni visokoučinkovitom kogeneracijom na prirodni plin koja ima mogućnost korištenja kao goriva, osim prirodnog plina i vodika od 0-100% smjese. Dva stara plinska kotla zamijenjena su s dvije visokoučinkovite kogeneracije snaga 0,62+0,45 MWth te 0,45MW+0,36MWel prilikom čega su na lokaciji postavljena i 3 vertikalna spremnika toplinske energije svaki kapaciteta 50m3 radi učinkovitijeg rada kogeneracije. Dodatno su na lokaciji postavljeni i solari za proizvodnju toplinske energije kao dodatak u obliku obnovljivih izvora energije na sustavu.

Dodatno se uz modernizaciju proizvodnog postrojenja išlo u modernizaciju distributivne toplovodne mreže i to na način da su dva obližnja sustava, Zamet sa 550 korisnika te Krnjevo s 300 korisnika, spojeni sa sustavom Malonji u jedinstveni sustav Zapad s ukupno 1.000 korisnika. Projekt je proveden u 2022. i 2023. godini, a sufinanciran je dijelom bespovratnim sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020.

Provedbom projekta stvorit će se novi centralizirani toplinski sustav Zapad s 1.000 korisnika te ukupno 3.000 metara toplovodne mreže. Očekuje se da će sustav proizvoditi 7.100.000 kWh toplinske energije od čega 5.300.000 kWh iz visokoučinkovite kogeneracije te 4.100.000 kWh električne energije. Modernizacijom će se energetski gubici sustava smanjiti za više od 50% dok će više od 50% proivedene toplinske energije biti iz kombinacije visokoučinkovite kogeneracije i obnovljivih izvora energije.

Nakon posjete postrojenju, partneri su raspravljali o mogućnosti replikacije ovakvih modernih rješenja – H2-ready kogeneracije u kombinaciji s obnovljivim izvorima energije u manjim sustavima grijanja HEP Toplinarstva te u Gradskoj toplani Karlovac.

image_print

Financirano od strane Europske Unije kroz projekt ID 101076428. Izneseni su stavovi i mišljenja samo mišljenja autora i ne odražavaju nužno stajališta Europske unije ili CINEA-e. Ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje bespovratna sredstva ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Scroll to Top