Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Projekt RENOVERTY

Projekt RENOVERTY poticat će poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada energetskih siromašnih kućanstava na području središnje, jugoistočne i južne Europe. Poboljšanja energetske učinkovitosti poticat će se uspostavom metodološkog i primijenjenog okvira kroz razvoj i primjenu smjernica za energetsku obnovu ranjivih ruralnih i peri-urbanih područja temeljenih na financijski održivim i socijalno pravednim načelima.

Osnovni cilj projekta je osigurati rješenja i resurse koji će lokalnim i regionalnim dionicima omogućiti provedbu smjernica za energetsku obnovu ruralnih i peri-urbanih područja. Temeljem provedenih analiza izradit će se i model koji će omogućiti primjenu i provedbu smjernica energetske obnove na širem području EU. U strateškom smislu, projekt će doprinijeti smanjenju logističkih, financijskih, administrativnih i pravnih opterećenja tradicionalno prate procese energetskih obnova.

RENOVETY projekt će također osigurati da projekti energetske obnove uzimaju u obzir socijalnu dimenziju uključujući pitanja sigurnosti i ugode stanovanja kao i poboljšanje pristupačnosti s ciljem poboljšanja kvalitete života ranjivih kućanstava. Tijekom provedbe projekta smjernice će se izraditi i testirati na 7 pilot područja u Hrvatskoj, Estoniji, Mađarskoj, Sloveniji, Italiji, Portugalu i Španjolskoj.

Ciljevi projekta uključuju:

  • Poticanje obnove ranjivih ruralnih i peri-urbanih područja uz uspostavu temelja za poboljšanje energetske učinkovitosti u 17 ranjivih područja u 7 regija pružanjem individualnih Smjernica za energetsku obnovu razrađenih prema lokalnim karakteristikama kućanstava i regija i izrađenih u suradnji s najmanje 20 lokalnih dionika. U svakoj regiji osigurati će se i podrška od strane 7 lokalnih akcijskih grupa (LAGova);
  • Pružanje sveobuhvatnog modela i smjernica prilagođenih različitim geografskim i socijalnim kontekstima. Model omogućiti skaliranje rezultata projekta i usmjeravanje dionika u procesima energetskih obnova ranjivih područja i nakon provedbe projekta;
  • Osnažiti sve ključne dionike u ruralnim i peri-urbanim područjima uključene u procese energetske obnove ranjivih područja/zgrada kroz identifikaciju barijera i provedbu sukreirajućih uključujućih aktivnosti u suradnji s javnim i privatnim sektorom; RENOVERTY projekt razvit će različite alate i osigurati resurse kako bi se omogućila primjena znanja na uspješnu integraciju svake faze razrade smjernica energetske obnove ranjivih područja;

 

Pratite #RENOVERTY na društvenim mrežama

Financirano od strane Europske Unije kroz projekt ID 101077272. Izneseni su stavovi i mišljenja samo mišljenja autora i ne odražavaju nužno stajališta Europske unije ili CINEA-e. Ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje bespovratna sredstva ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Scroll to Top
Scroll to Top