Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Projekt BioRES polako privodimo kraju


Projekt BioRES predstavlja tek jedan manji dio aktivnosti usmjerenih na povećano iskorištavanje šumske biomase za energiju koje provodi REGEA, a koje uključuju projekte ugradnje kotlova na biomasu u školama Karlovačke i Zagrebačke županije, projekt područnog grijanja na biomasu u općini Pokupsko, projekt H2020 BioVill te druge.

Projekt BioRES financiran je od strane Europske komisije kroz program Obzor (Horizon) 2020, a traje od 1.1.2015. do 30.6.2017. Glavni cilj projekta je poticanje i potpora uvođenja inovativnog koncepta sabirno-logističkih centara za biomasu (SLC) u Srbiji, Hrvatskoj i Bugarskoj, a što se temelji na međunarodnoj suradnji s tehnološkim predvodnicima iz Europe. Sabirno – logistički centri kao regionalna središta doprinijeti će povećanju lokalne ponude i potražnje za drvnim energentima.

Sabirno-logistički centri za biomasu (SLC-i) su lokalni ili regionalni centri sa optimiziranom logistikom i organiziranim trgovačkim djelatnostima pri čemu se razni drvni energenti (ili toplina) standardizirane kvalitete stavljaju na tržište, s naglaskom na domaće tržište. Radi se o inovativnom poslovnom modelu koji će konkurentno djelovati kao posredničko tijelo u organizaciji regionalnih opskrbnih lanaca na području drvne bioenergije između lokalnih opskrbljivača biomasom i raznih potrošača, kao što su privatna kućanstva ili pak toplane. U Sloveniji, Austriji, Njemačkoj i Finskoj SLC-i konkuriraju na tržištima u različitim organizacijskim strukturama sa vlastitom proizvodnjom, skladišnim prostorom i logistikom. Projekt BioRES ima cilj uspostaviti najmanje 6-8 novih SLC-a u najmanje 2 od 3 države sudionice (Hrvatska, Srbija i Bugarska) za vrijeme trajanja projekta.

Kroz projekt BioRES proveden je cijeli niz obrazovnih aktivnosti s ciljem prijenosa znanja o SLC konceptu (radionice, studijska putovanja, webinari, informativni dani), a također su za odabrane lokacije odnosno konkretne investitore za koje je utvrđen najveći potencijal za uspostavu SLC-a izrađene studije izvodljivosti u kojima se detaljno analiziraju svi aspekti za uspješnu uspostavu. Kao rezultat projekta u Hrvatskoj je od strane privatnih poduzetnika uspostavljeno 3 SLC-a na lokacijama Jastrebarsko, Krašić te Josipdol.

Iako se 10. svibnja u Bruxellesu održava završna konferencija projekta BioRES, REGEA će nastaviti s provođenjem svih navedenih i sličnih aktivnosti i projekata u skladu sa svojom misijom i vizijom, a uspostavljeni sabirno-logistički centri za biomasu u sklopu BioRES projekta doprinijet će boljoj kvaliteti goriva iz čvrste biomase na hrvatskom tržištu.

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top