Program obnove javnih zgrada i postavljanje sunčanih elektrana na krovove javnih zgrada

Pripremna faza obnove zgrada provodi se u dva projekta  koje financira Europska unija. To su Croatian One-Stop-Shop (CROSS), financiran iz LIFE programa, te ZA-GREEN, financiran iz mehanizma ELENA Europske investicijske banke (EIB). Priprema za instalaciju PV sustava financira se iz projekta PVMax, koji također financira ELENA. Rezultati programa uključivat će više od 100 obnovljenih javnih zgrada i instaliranih više od 20 MW kapaciteta PV sustava do 2026. godine.

Projekt LIFE CROSS započeo je u rujnu 2023. i trajat će 36 mjeseci, a koordinira ga REGEA uz sudjelovanje partnera poput Grada Zagreba, Karlovačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatske gospodarske komore, Udruge gradova u Republici Hrvatskoj i FEDARENE-e. Ukupan proračun projekta iznosi 1,4 milijuna eura, a glavni ciljevi uključuju pružanje podrške tipa jednošalterski sustav s fokusom na obnovu javnih zgrada. Specifični ciljevi uključuju pripremu sveobuhvatnih registara zgrada, izradu najmanje 100 studija izvedivosti za obnovu zgrada te implementaciju inovativnih mehanizama financiranja. Cilj projekta je ostvariti investiciju od barem 67 milijuna eura u obnovu zgrada, ostvariti uštedu od 13,5 GWh primarne energije te generirati 5,1 GWh obnovljive energije godišnje.

Projekt ELENA ZA-GREEN započeo je u svibnju 2023. i trajat će 36 mjeseci, s Gradom Zagrebom kao podnositeljem zahtjeva i REGEA-om kao stručnom podrškom. Ukupan proračun projekta iznosi 2,7 milijuna eura, a glavne aktivnosti uključuju izradu glavnih projektnih planova za obnovu najmanje 50 javnih zgrada te izradu studije izvedivosti za nadogradnju Sustava upravljanja energijom zgrada Grada Zagreba. Cilj projekta ZA-GREEN je ostvariti investiciju od barem 80 milijuna eura u obnovu zgrada i instalaciju PV sustava do 2026. godine.

Projekt ELENA PVMax koordinira REGEA. Počeo je u srpnju 2021., a trajat će 36 mjeseci. Glavni je cilj projekta ostvariti investiciju veću od 70 milijuna eura u integrirane PV sustave (uključujući javne, komercijalne i stambene zgrade) diljem Hrvatske, pri čemu će se velik dio investicija ostvariti unutar Grada Zagreba.

Za financiranje investicija, Grad Zagreb je 2023. godine započeo pregovore s EIB-om u vezi s Okvirnim zajmom (FL), koji uključuje komponente vezane uz obnovu zgrada (ukupno planirani iznos veći od 170 milijuna eura do 2028.) i instalaciju PV sustava (ukupno planirani iznos veći od 45 milijuna eura do 2028.). EIB FL planira se realizirati početkom 2024. godine.

 

mr.sc. Velimir Šegon

Zamjenik ravnatelja