Prirodoslovna škola Karlovac među prvim Energetski pametnim školama

Energetska tranzicija u  Karlovačkoj županiji u pravom je uzletu, a tome u prilogu govori i činjenica da je Prirodoslovna škola Karlovac uključena u pilot projekt Energetski pametne škole koji će, između ostalog, uključivati daljinsko očitanje energije i vode te pratiti kvalitetu zraka u učionicama.

Cjelovita energetska obnova Prirodoslovne škole Karlovac započela je još 2017. godine pomnim planiranjem mjera energetske obnove, uvođenja obnovljivih izvora energije i pametnih mjerila za daljinsko očitanje potrošnje energenata. Projekti su rađeni u fazama, a prva faza je obuhvatila planiranje i projektiranje energetske obnove te prijavu na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pod nazivom „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“.

Prijava na natječaj je odobrena te je 2018. godine počela provedba projekta energetske obnove Prirodoslovne škole Karlovac. Energetska obnova uključila je mjere zamjene vanjske stolarije, ugradnju toplinske izolacije te sanacije stropa prema negrijanom krovištu, ugradnju toplinske izolacije vanjskih zidova same škole i sportske dvorane u sklopu škole, zamjena postojeće rasvjete visokoučinkovitom LED rasvjetom te zamjenu postojećeg sustava pripreme PTV-a sustavom koji koristi OIE te kombinira s postojećim sustavom plinske kotlovnice.

Kako bi se racionalizirali troškovi pripreme potrošne tople vode i ostvario dodatni ekološki učinak ugrađen je solarni toplinski sustav za pripremu sanitarne potrošne vode. Projektom se povezao postojeći sustav plinskog centralnog grijanja sa solarnim, a sam solarni sustav zamišljen je da služi za predgijavanje sanitarne potrošne vode, spremanje akumulirane topline čime se značajno štedi na energentima za pogon kotlovnice (zemni plin ) i električne energije kad kotlovnica nije u pogonu.

Takva cjelovita energetska obnova zajamčila je i ostvarila smanjenje godišnje potrošnje toplinske energije za grijanje za 326.374 kWh/god, odnosno u postotku od 73,41% te smanjenje emisije CO2 za 75,08%. Projekt energetske obnove škole završio je u travnju 2020. godine, a rezultirao je prelaskom zgrade iz energetskog razreda D u energetski razred B. Ukupna vrijednost samih radova iznoslia je 6.200.00,00 kn, od čega su prihvatljivi troškovi sufinancirani u iznosu od 60% bespovratnim sredstvima.

Sve to omogućilo im je da danas idu i korak dalje.

Karlovačka županija pokrenula je pilot projekt Energetski pametne škole čijom je provedbom predviđeno opremanje škole pametnim sustavima za mjerenje i daljinsko očitanje potrošnje energije i vode te analizu prikupljenih podataka. Svrha projekta je prikupljanje podataka o potrošnji u stvarnom vremenu, pravovremeno otkrivanje kvarova i nepravilnosti u radu energetskih i vodoopskrbnog sustava objekta, praćenja kvalitete zraka u prostoru, praćenje međuovisnosti uvjeta u prostoru (temperatura, CO2) i potrošnje energije te verifikacija stvarnih ušteda nakon obnove zgrade dok je krajnji cilj projekta energetska i financijska ušteda te povećanje razine komfora učenika i nastavnika. Pametni sustav podrazumijeva korištenje senzora kvalitete zraka u prostorijama, mjernih uređaja za daljinsko očitanje potrošnje energije i vode, IoT mreže za prijenos podataka i softverskog korisničkog sučelja za monitoring i analizu podataka.

Zaokruženom pričom, jednom energetskom tranzicijom svog objekta, Prirodoslovna škola Karlovac među prvima će odnijeti titulu pametne škole.