Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Prioritee Projekt

Naziv projekta

Prioritiziranje mjera energetske učinkovitosti u javnim zgradama: Alati za podršku lokalnim i regionalnim upravama pri donošenju odluka

Kratica

PrioritEE

Izvor financiranja

Interreg-MED

Trajanje projekta

01/02/2017-31/07/2019

Proračun projekta

2,234,295.85 € (85% sufinanciranje: 1,899,151.48 €)

Internetska stranica

prioritee.interreg-med.eu

Opis projekta

Projekt PrioritEE, punog naziva, “Prioritiziranje mjera energetske učinkovitosti u javnim zgradama: Alati za podršku lokalnim i regionalnim upravama pri donošenju odluka” koristi sredstva Europske zajednice u sklopu “Interreg MED programa 2014-2020” pod Prioritetnom osi 2 “Poticanje strategije niskog udjela ugljika i energetske učinkovitosti u specifičnim MED područjima: gradovi, otoci i udaljenja područja”, specifični cilj 2.1 “Podizanje kapaciteta upravljanja energijom u javnim zgradama na transnacionalnoj razini”.

Opći cilj projekta PrioritEE jest jačanje sposobnosti i kapaciteta lokalne i regionalne samouprave za donošenje odluka o strateškom planiranju na području gospodarenja energijom u javnim zgradama u pet mediteranskih zemalja: Italiji, Portugalu, Španjolskoj, Grčkoj i Hrvatskoj.

Izradit će se PrioritEE set alata namijenjen lokalnoj samoupravi za upravljanje i praćenje energetske potrošnje, procjenu isplativosti preddefiniranog seta mjera energetske učinkovitosti i/ili obnovljivih izvora energije te za određivanje prioritetnih investicija. Također će se izraditi i zajednička strategija za razvoj planova gospodarenja energijom u javnim zgradama unutar mediteranskog područja.

U tu svrhu, lokalna i regionalna javna tijela zajedno sa stručnim institucijama, radit će u čvrstoj sinergiji na tri glavna stupa projekta: jačanju kapaciteta, razvoju alata za podršku pri donošenju investicijskih odluka, komunikaciji i prijenosu znanja.

Partneri

Koordinator: CNR-IMAA-

Nacionalno istraživačko vijeće Republike Italije – Institut za metodologiju analize okoliša (Italija)

Partneri:

 • Fakultet znanosti i tehnologije FCT-UNL (Portugal)
 • Centar za obnovljive izvore energije i uštede – CRES (Grčka)
 • Energetsko udruženje Lukanije – SEL (Italija)
 • Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske – REGEA (Hrvatska)
 • Sveučilište u Zaragozi – UNIZAR (Španjolska)
 • Regionalna razvojna agencija Zapadne Makedonije SA – ANKO (Grčka)
 • Zajednica općina Leziria do Tejo (Portugal)
 • Grad Karlovac (Hrvatska)
 • Vijeće pokrajine Teruel – DPT (Španjolska)

Pridruženi partneri:

 • Regionalna energetska agencija Sjevernog Alenteja (Portugal)
 • Klaster energetske učinkovitosti Aragon (Španjolska)
 • Grad Potenza (Italija)
Scroll to Top