Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

PrioritEE jača institucionalne kapacitete


Donosimo vam priču o još jednom odličnom projektu kojeg provodimo – PrioritEE, financiran iz programa Interreg MED 2014-2020

Na području Mediterana većina javnih tijela treba ojačati institucionalne kapacitete na području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Time bi se dodatno doprinijelo energetskoj učinkovitosti u skladu s direktivama EU, ali još bitnije, osigurale bi se značajne energetske i troškovne uštede. Vrlo važan aspekt provođenja takvih mjera je podizanje kvalitete boravka korisnicima javnih zgrada, primjerice učenicima u školama, a tada su pozitivni doprinosi praktički nemjerljivi.

Projekt PrioritEE financira Europska zajednica unutar programa Interreg MED 2014-2020, a smisao  je opisan prvim poglavljem ovog članka. S tim ciljem stvorena je mreža stručnih institucija povezanih s lokalnim i regionalnim upravama iz pet mediteranskih zemalja (Italija, Portugal, Španjolska, Grčka i Hrvatska).  Partnerstvo se temelji na predanosti i entuzijazmu u poboljšavanju učinkovitosti lokalnih energetskih politika, povećavajući vještine uprava i dionika u procjeni, definiranju te provedbi energetski učinkovitih mjera. Hrvatski partneri na projektu su Agencija te Grad Karlovac kao lokalni partner i predstavnik javne vlasti.

PrioritEE set softverskih alata i izrada zajedničke strategije je sredstvo kojim će se postići očekivani cilj. Naime, kroz projekt će se izraditi set alata kojim će se omogućiti bolje upravljanje i praćenje potrošnje energije u zgradama, a istovremeno će se omogućiti procjena isplativosti provođenja pojedinih mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Slijedom toga utvrđivat će se redoslijed prioritetnih investicija, a time će se osigurati da ograničena financijska sredstva uvijek odlaze u one investicije koje će polučiti najbolje rezultate.  Sve to će se provoditi pod okriljem zajedničke strategije za razvoj planova gospodarenja energijom u javnim zgradama.

Set softverskih alata će biti onoliko dobar koliko su dobri ulazni podaci i zato je od krucijalne važnosti imati kvalitetna izvješća o energetskim pregledima. Agencija je već dugi niz godina vrlo prisutna u procesu energetskog certificiranja te je provodila kontrolu svih izrađenih izvješća za javne zgrade u nadležnosti županija osnivača, a također i Grada Karlovca koji je partner na projektu.

Za ožujak ove godine se priprema tzv. Case study visit u Zagrebu i tom prilikom će se okupiti partneri projekta kako bi im se pokazali pozitivni primjeri projekata energetske obnove kojim se Hrvatska može pohvaliti. To će ujedno biti prilika da se rasprave i usporede različite metode provođenja energetskih obnova te usvojiti najbolja rješenja.

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top