Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Pregled godine u Zagrebačkoj županiji


U 2023. godini REGEA je pomogla u pripremi 8 projekata energetske obnove zgrada u vlasništvu Zagrebačke županije, jednog od svoja četiri osnivača, koji su uspješno prijavljeni na NPOO Poziv za energetsku obnovu zgrada javnog sektora.

Od toga su za 4 projekta već potpisani ugovori o sufinanciranju, a 4 su na rezervnoj listi. Od 30 ugovorenih projekata, Zagrebačka županija je s 4 odobrena drugi najuspješniji prijavitelj. S obzirom na najavljeno povećanje alokacije za ugovaranje dodatnih projekata, do kraja 2023. očekuje se potpisivanje dodatnih ugovora o sufinanciranju energetske obnove.

Nadalje, dva projekta uspješno su prijavljena na poziv APN-a za energetsku obnovu zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge, od čega je projekt energetske obnove Osnovne škole Alojzija Stepinca u Krašiću odobren, a drugi je projekt na rezervnoj listi. Kao rezultat intenzivnog rada na pripremi projekata, u 2024. godini na području Zagrebačke županije očekuju se važne investicije, čija ukupna vrijednost bi mogla premašiti 20 milijuna eura.

Energetskom obnovom zgrada znatno se prinosi smanjenju potrošnje energije, čime se izravno ostvaruju u financijske uštede, a za korisnike škola i domova zdravlja koji će biti obnovljeni još je važnije povećanje kvalitete i ugode boravka u prostoru.

Odobreni projekti uključuju integrirane i inovativne pristupe poput pristupačnosti zgrada za osobe s invaliditetom i osobe slabije pokretljivosti, ugradnje elemenata zelene infrastrukture, održive urbane mobilnosti, elektromobilnosti te mjere za unapređenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti, povećanja sigurnosti u slučaju požara i zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta.

Osim projekata energetske obnove, 2023. godine suradnjom REGEA-e i Zagrebačke županije pripremljen je projektni zadatak za dogradnju Ispostave doma zdravlja Zagrebačke županije Samobor (IDZZŽ). Kako je za IDZZŽ Samobor već odobreno i sufinanciranje projekta obnove, dogradnjom kompleksa dodatno će se poboljšati kvaliteta zdravstvene usluge na području Grada Samobora, a sama dogradnja planirana je u sinergiji s projektom energetske obnove i po najvišim energetsko-klimatskim standardima. Za početak 2024. godine planirana je izrada Programa arhitektonsko-urbanističkog natječaja  Slijedi ugovaranje izrade projektno-tehničke dokumentacije s autorom prvonagrađenog rješenja.

Nadalje, kako je Županija u postupku izrade VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije, u planu je uključivanje mjera za prostorno planiranje u dijelu energetike, prilagodbe učincima klimatskih promjena i mobilnosti, čime će se osigurati zeleni i održivi razvoj Županije.

Nastavljene su aktivnosti provedbe investicijskih projekata korištenja obnovljivih izvora energije s naglaskom na energiju Sunca, te su izvedeni radovi na projektu izgradnje sunčane elektrane na zgradi Distributivnog centra za voće i povrće Zagrebačke županije. Dana 17. 2. 2023. godine puštena je u trajni pogon sunčana elektrana na lokaciji Distributivnog centra za voće i povrće za koju se očekuje da će raditi 30 godina koliko je deklarirani životni vijek.Također, pripremljen je Projektni zadatak za  izgradnju Integriranih sunčanih elektrana na zgradama javne namjene sektora zdravstva u vlasništvu Zagrebačke županije, te je počela analiza potencijala za izgradnju sunčanih elektrana na zgradama iz sektora zdravstva. Sukladno rezultatima analize, očekuje se početak gradnje elektrana u 2024. godini.

Zagrebačka županija aktivno provodi projekte energetske obnove i primjene obnovljivih izvora energije. Uz to je 2023. godine pokrenula izradu Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja. Usvajanje i početak provedbe tog programa očekuju se u 2024. godini.

Osim na području ublažavanja učinaka klimatskih promjena kroz projekte energetske obnove i primjene obnovljivih izvora energije, Zagrebačka županija je u protekloj godini napravila i značajan iskorak u području prilagodbe na klimatske promjene pokretanjem izrade Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Zagrebačke županije, čije se usvajanje i početak provedbe očekuju u 2024. godini.

 

dr.sc. Slavica Robić

Pomoćnica ravnatelja

 

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top