Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 85/15, Narodne novine broj 25/13), (dalje u tekstu: „Zakon“).

Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Cilj zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacije je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji:

 1. podnošenjem zahtjeva pisanim putem, pri čemu je potrebno ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama i dostaviti ga:
 • poštom na adresu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, Andrije Žaje 10, 10000 Zagreb;
 • putem telefaksa broj 01/3098-316;
 • putem e-maila na adresu info@regea.org;
 • donijeti osobno na adresu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, Andrije Žaje 10, 10000 Zagreb, svakog radnog dana, od ponedjeljka do petka,  u vremenu od 9.00 do 12.00 sati.
 1. usmenim putem, osobno na adresi Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, Andrije Žaje 10, 10000 Zagreb ili putem telefona broj 01/3098-315, svakog ponedjeljka u vremenu od 9.00 do 12.00 sati, o čemu će se sastaviti zapisnik, odnosno, službena zabilješka.

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe, međutim tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, te naknadu troškova dostave tražene informacije.

OBRASCI:

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za za dopunu ili ispravak informacije 

Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

Primjenjivi propisi:

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 85/15);
 • Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13);
 • Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije;
 • Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određuje se sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (Narodne novine broj 12/14 i 15/14);
 • Odluka o visini naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija koju plaća korisnik prava na informacije (pdf).

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama:

2015. godina.

2016. godina.

2017. godina.

Službenik za informiranje:

Ivana Belić, glasnogovornica
Tel:  01/3098-315
Fax: 01/3098-316
Email: ibelic@regea.org

DOKUMENTACIJA

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Program rada za 2018.g.

Plan prihoda i rashoda za 2018.g.

Izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017.g.

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu

Plan zapošljavanja 2018.g.

Dopuna Programa rada za 2017. godinu

Izvješće o radu za 2016. godinu

Financijsko izvješće za 2016.g.

Izvješće neovisnog revizira o revizijskom uvidu

Plan zapošljavanja tijekom 2017. godine

Pročišćeni tekst Statuta

Program rada za 2017. godinu

Plan prihoda i rashoda za 2017. godinu

Izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2016. g.

Plan zapošljavanja 2016/2017.

Odluka za izbor ravnatelja

Zahtjev za pristup informacijama

Zakon o ustanovama – pročišćeni tekst zakona NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08

Statut ustanove Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske

Revizijsko izvješće za 2015. godinu

Pročišćeni tekst statuta

Plan prihoda i rashoda za 2016.g.

Program rada za 2016.g.

Program rada za 2015.g.

Program rada za 2014. g.

Pravilnik o radu – 11.11.2014.

Plan prihoda i rashoda za 2015.g.

Izvješće o radu za 2015. g.

Izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2015.g.

Izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2015.g.

Plan prihoda i rashoda za 2014. g.

Izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2014.g.

Životopis Julije Domac

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Izvješće o radu za 2014. g.

Životopis Alen Ćurin

Izvješće o radu za 2013. g.

Izvješće o radu za 2012. g.

Financijsko izvješće za 2015. g.

Financijsko izvješće za 2014. g.

Financijsko izvješće za 2013. g.

Financijsko izvješće za 2012. g.

 

Scroll to Top