Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

POVEZANE INSTITUCIJE

 1. Agencija za investicije i konkurentnost
  Agencija za javno-privatno partnerstvo je središnje nacionalno tijelo zaduženo za provedbu Zakona o javno-privatnom partnerstvu u Republici Hrvatskoj.
  Web stranica: http://www.ajpp.hr/
 2. European PPP Expertise Centre
  Europski JPP centar znanja (EPEC) pokrenut je na inicijativu Europske investicijske banke, Europske Komisije, država članica Europske unije i država kandidatkinja. EPEC pomaže pri jačanju kapaciteta za provedbu projekata javno-privatnog partnerstva (JPP). Članovi EPEC-a dijele svoje iskustvo i znanje, provedene analize i primjere dobre prakse vezane za sve aspekte JPP-a.
  Web stranica: http://www.eib.org/epec/
 3. EUROSTAT
  EUROSTAT je statistički ured Europske unije smješten u Luxemburgu. Zadaća EUROSTATA je pružanje statističkih informacija Europske unije koje omogućuju usporedbu između država i regija.
  Web stranica: http://ec.europa.eu/eurostat/
 4. Državni zavod za statistiku
  Državni zavod za statistiku je glavni nositelj, diseminator i koordinator sustava službene statistike Republike Hrvatske i glavni predstavnik nacionalnoga statističkog sustava pred europskim i međunarodnim tijelima nadležnim za statistiku.
  Web stranica: http://www.dzs.hr/
 5. Ministarstvo financija
  Ministarstvo financija odgovorno je za pripremu i provođenje vladine fiskalne politike. Njegovi su ciljevi pridonositi stabilnom rastu gospodarstva, povećanju prosperiteta, te kvalitete života i zaposlenosti za sve hrvatske građane.
  Web stranica: http://www.mfin.hr/
Scroll to Top