Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Povećanje ambicija Nacionalnih energetskih i klimatskih planova


U proteklim tjednima, dok je pažnja bila usmjerena na COP28, Bruxelles je tiho implementirao različite zakonodavne komponente. Do prosinca 2023., 23 od 27 članica Europske unije predale su svoje revidirane planove za energiju i klimu (NECP-ove), čije se konačne verzije očekuju do lipnja 2024. Ovo predstavlja velik izazov, a važnost uključivanja lokalnih vlasti naglašava se kao ključna komponenta u procesu ažuriranja planova.

Nacionalni planovi igraju ključnu ulogu u postizanju energetskih i klimatskih ciljeva EU-a do 2030., a regulative propisuju kako i s kim ih formulirati.

Zašto je proces izrade NECP-a jednako važan kao i njegov sadržaj? 

NECP-ovi su nacionalne strategije za postizanje energetskih i klimatskih ciljeva EU-a 2030. godine, čiji je sadržaj definiran Uredbom o upravljanju. Osim zahtjeva za sadržajem, propisi specificiraju na koji način i, što je najvažnije, s kim formulirati ove planove. Ključno je uključivanje svih razina vlasti, građanskih organizacija, poduzeća i relevantnih dionika putem kontinuiranih višerazinskih dijaloga o klimi i energiji (Članak 11.), uz sinergiju s javnim savjetovanjem (Članak 10.).

Proces izrade NECP-a predstavlja značajnu promjenu u načinu formuliranja i provedbe nacionalnih politika. Ipak, procjena Europske komisije ukazuje da je Članak 11. uglavnom loše proveden od većine država članica u prvom krugu razvoja NECP-ova 2019. godine. Europska komisija ističe važnost procesa izrade NECP-a, potičući otvoreno okruženje za sve dionike kako bi se planovi uskladili sa stvarnim događajima na terenu.

Projekt LIFE NECPlatform kao podrška povećanju ambicija i razmjeni iskustava

U sklopu projekta LIFE NECPlatform, u čiju je provedbu uključena i REGEA, šest zemalja – Bugarska, Hrvatska, Francuska, Italija, Portugal i Rumunjska, aktivno sudjeluje u implementaciji članka 11., što je prepoznato kao pozitivan korak prema inkluzivnom dijalogu. Međutim, analiza Europske komisije ukazuje na različite faze razvoja tih planova među zemljama. Prema preliminarnoj analizi, neke zemlje poput Hrvatske, Francuske i Portugala pokazuju uspješan dijalog s različitim dionicima, dok druge poput Italije, Rumunjske i Bugarske zaostaju u uključivanju lokalnih vlasti i drugih relevantnih aktera.

Kroz organizirane dijaloge, šest zemalja NECPlatform dijeli primjenjive dobre prakse s drugim državama članicama. Prijedlozi za Europsku komisiju uključuju snažno poticanje država članica na poboljšanje provedbe članka 11., komentiranje konačnih planova i naglašavanje važnosti kvalitete dijaloga u evaluacijama.

Kako danas stoje zemlje okupljene oko projekta NECPlatform?

> Hrvatska, Francuska i Portugal naglašavaju značaj višerazinskih dijaloga, gdje širok spektar dionika poputlokalnih predstavnika, javnosti, energetskih tvrtki, akademskih institucija, profesionalnih udruga i organizacija civilnogdruštva aktivno sudjeluje u razvoju NECP-a, iako postoje određena područja koja se mogu unaprijediti.

> Italija bi trebala uložiti više truda, dok Rumunjska i Bugarska zaostaju. Italija je spomenula projekt NECPlatform u svom NECPR-u, ali trenutno nedostaje kontinuirani strukturirani dijalog s uključivanjem lokalnih vlasti i drugih relevantnih aktera. U Rumunjskoj su dijalozi obuhvatili samo nacionalna tijela, poput sedam različitih ministarstava, Nacionalne energetske regulatorne agencije i ključnih tvrtki. Također, subnacionalne vlasti nisu bile aktivno uključene u službenu radnu skupinu za NECP, iako se o tome izvještava u NECPR-u. U Bugarskoj, nacrt ažuriranog NECP-a još nije dostavljen, no NECPlatform se spominje u NECPR-u, a autori se nadaju da će odgođeni plan ipak doći kao konzultirana i snažna verzija revidiranog plana.

Iako se jasno pokazuje predanost dijalogu o osnovnim strategijama, važno je potvrditi u kojoj se mjeri uzima u obzir povratna informacija od dionika, pogotovo lokalnih i regionalnih vlasti. To je ključno za sve europske zemlje kako bi osigurale snažno sudjelovanje lokalnih dionika u procesu izrade NECP-a.

Preporuke državama članicama i Europskoj komisiji prije konačne predaje NECP-ova u lipnju 2024.

Za (ostale) države članice, još uvijek postoji vremena za uspostavu navedenih platformi za dijalog o klimi i energiji, što može značajno doprinijeti kvaliteti završne verzije NECP-ova i njihovim provedbama. Potiču sesve zemlje na uspostavu dijaloga i iskorištavanja prilika koje pruža projekt NECPlatform. Također, u 2024. godini će se otvoriti partnerstva koja će omogućiti drugim državama članicama da repliciraju rezultate.

Prijedlozi za Europsku komisiju prilikom pregledavanja revidiranih NECP-ova su: 

  1. Snažno ponoviti potrebu za boljom provedbom Članka 11. od strane država članica u procjeni sljedećeg NECPR-a (ožujak 2025.).
  2. Komentirati konačne ažurirane NECP-ove, posebno ako je očito da relevantni dionici nisu bili dovoljno uključeni u proces izrade.
  3. Posvetiti pažnju kvaliteti dijaloga u evaluacijama, razlikujući dobro strukturirane, snažne procese i konzultacije provedene kada su planovi već bili konačni.
  4. Poticati zemlje da uspostave Dijaloge o klimi i energiji kao strukturirane dugoročne savjetodavne skupine koje se nastavljaju izvan razvoja NECP-ova.

Europska komisija i države članice ne smiju propustiti ovu priliku za jačanje višerazinske suradnje u budućim energetskim i klimatskim politikama kako bi se postigle zaista inkluzivne i provedive strategije. REGEA ulaže znatne napore za ostvarivanje međusektorskog dijaloga i provedba se ocjenjuje uspješnom. REGEA je kao nacionalni koordinator projekta NECPlatform uspostavila platformu za višerazinski dijalog koja se pokazala iznimno uspješnom. Za istim stolom smo, kroz tematskesektorskeradionice, okupili sve relevantne dionike nužne za donošenje Nacionalnog energetskog i klimatskog plana, relevantna ministarstva (njih 9), Udrugu gradova, predstavnike akademske zajednice i nevladinog sektora. Povratna informacija koju smo dobili od sudionika radionica je izrazito pozitivna, a inspiracije za buduće radionice ne manjka.

Pred nama je zasigurno jedna od najvažnijih i najočekivanijih radionica, ona na temu financiranja mjera Nacionalnog energetskog i klimatskog plana. Na njoj ćemo okupiti sve najvažnije dionike, a organiziramo je u suradnji s Ministarstvom financija i Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja. Zadatak koji smo si zadali je održivost ove platforme i vjerujemo da će nastaviti s radom i nakon završetka projekta, jer i najbolji plan je loš bez implementacije, a to je sljedeći korak u kojem će platforma ponovo odigrati važnu ulogu.

Izvor: Euractiv

 

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top