Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ponovo o biomasi u Karlovačkoj županiji!


Višegodišnji program uvođenja biomase u kotlovnice u školama i drugim javnim zgradama Karlovačke županije započet je još 2013. godine kroz projekt Zelena energija. Do danas je ovaj projekt je ostvario odlične rezultate u smislu već tri realizirane investicije kotlovnica na biomasu u ukupnoj vrijednosti od 3.713.000 kn te osiguranim sredstvima za četvrtu kotlovnicu u iznosu od 1.600.000 kn.

Prvi pomaci stigli su zapravo još 2009. godine s natječajima za fizičke osobe koje su prvi u Hrvatskoj započeli provoditi Karlovačka županija, a kasnije i Grad Karlovac – od tada do danas na ovom području ugrađeno je preko 170 manjih peći na pelete, ukupne toplinske snage od oko 4 MW.

Početna faza projekta obuhvatila je izradu glavnih projekata i investicijskih studija 2014. godine za osam osnovnih i srednjih škola Karlovačke županije – OŠ Slunj, OŠ Vladimir Nazor Duga Resa, OŠ Slave Raškaj Ozalj, SŠ Duga Resa, Učenički dom Duga Resa, SŠ Slunj, OŠ Žakanje i OŠ Draganić. Izrada dokumentacije sufinancirana je sa 40% bespovratnih sredstava kroz prijavu na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Prva investicija realizirana je u OŠ Vladimir Nazor za koju su osigurana bespovratna sredstva od strane Ministarstva gospodarstva (200.000 kn u 2014. godini) te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 80% od prihvatljivih troškova u 2015. godini. Tako je u ukupnoj investiciji u iznosu od 1.481.000 kn županija sudjelovala sa samo 435.000 kn vlastitih proračunskih sredstava. Ova kotlovnica puštena je u pogon u rujnu 2016. godine, a umjesto kotla na lož ulje kapaciteta 530 kW ugrađen je kotao na sječku kapaciteta 300 kW sa toplinskim spremnikom volumena 3 000 l. Škola je u sezoni grijanja 2016/17 odnosno od rujna do prosinca nabavila drvne sječke u vrijednosti 18.000 kn (99m3) dok je za isto razdoblje prethodnih godina nabavljala lož ulja u prosjeku za 63.000 kn što predstavlja financijsku uštedu od visokih 71%. Povrat investicije će biti ostvariv kroz samo 4 do 5 godina.

Osim klasičnog načina financiranja investicija kroz natječaje Fonda putem kojih je do sada bilo moguće ostvarivanje bespovratnih sredstava u iznosu od 40 do 80%, Karlovačka županija i REGEA razradile su i inovativni model financiranja kroz koji se namjeravala obnoviti veći broj kotlovnica bez ulaganja vlastitih proračunskih sredstava. Navedeni model naziva se ugovorna prodaja toplinske energije i bazira se na sklapanju višegodišnjeg ugovora o opskrbi toplinskom energijom iz biomase s privatnim investitorom. On zatim ulaže vlastita financijska sredstva u rekonstrukciju kotlovnice koja po otplati investicije prelazi u trajno vlasništvo županije (uobičajeno nakon 7 – 10 godina). Privatni investitor – partner opskrbljuje kotlovnicu vlastitom biomasom te prodaje toplinsku energiju školi po ugovorom definiranoj cijeni, servisira kotlovnicu, optimizira njezin rad te otklanja eventualne kvarove što predstavlja vrlo praktičnu i povoljnu opcija za korisnika usluge iz javnog sektora.

Prve natječaje za isporuku toplinske energije kroz model ugovorne prodaje topline uz obvezno izvođenje radova na rekonstrukciji sustava grijanja za ovakav način zamjene kotlovnica, Karlovačka županija je raspisala 2015. godine, a prve ugovorene škole bile su – OŠ Slunj i OŠ Slave Raškaj Ozalj. Kao najpovoljniji ponuditelj prema kriteriju najniže cijene toplinske energije odabrana je tvrtka FOREST koja je ponudila 41% nižu cijenu toplinske energije za OŠ Slunj te 24% nižu cijenu za OŠ Ozalj u odnosu na prosječnu cijenu toplinske energije iz lož ulja koja je plaćana prethodnih godina (2011.-2014.). Dodatno sufinanciranje ostvareno je iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a s tvrtkom FOREST je sklopljen desetogodišnji ugovor o opskrbi toplinskom energijom obiju škola. Cijena toplinske energije, definirana javnim natječajem, sljedećih 10 godina neovisna je o kretanjima cijena na tržištu naftnih derivata, a mijenja se jednom godišnje nakon sezone grijanja ovisno o indeksu inflacije za prethodnu godinu. Ukupan iznos investicije za obje škole iznosio je 2.232.000 kn od čega je Fond financirao 1.126.000 kn (50,5%) dok je privatni investitor financirao preostalih 1.106.000 kn (49,5%). Radovi su završeni krajem 2016. godine.

U OŠ Slunj uljnu kotlovnicu kapaciteta 800 kW zamijenio je kotao na sječku kapaciteta 300 kW sa toplinskim spremnikom volumena 3 000 l dok je uljnu kotlovnicu kapaciteta 640 kW u OŠ Ozalj zamijenio kotao na sječku kapaciteta 250 kW sa toplinskim spremnikom volumena 3 000 l. U obje škole ostavljen je po jedan postojeći rezervni kotao na lož ulje u svrhu omogućavanja grijanja u slučaju kvara kotla na drvnu sječku. Odnos kapaciteta rekonstruirane uljne kotlovnice i više nego dvostruko manjeg kapaciteta kotlovnice na sječku uz bolje postizanje zadanih temperatura u prostorijama nakon rekonstrukcije jasno ukazuje na značajno bolju efikasnost modernih kotlova na biomasu koji su opremljeni sofisticiranom regulacijom.

Sljedeća kotlovnica u redu za obnovu je u sklopu Srednje škole Duga Resa, koja će rekonstruirati europskim bespovratnim sredstvima iz programa Interreg IPA CBC Hrvatska-BiH-Crna Gora kroz projekt Renew Heat. Projekt je prijavljen u lipnju 2016. godine pri čemu je Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske – REGEA vodeći partner, dok su prekogranični partneri u Bosni i Hercegovini – Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona iz Bihaća te Općina Cazin. U sklopu projekta planira se i organizacija ciljane obuke dionika duž lanca opskrbe drvnom biomasom i projektnih partnera na temu održivosti i kvalitete drvne biomase, te inovativnih poslovnih modela (sabirno logistički centri i ugovorna prodaja topline). Vrijednost rekonstrukcije kotlovnice iznosi oko 1.600.000 kn, a sufinancirat će se sa visokih 85% bespovratnih sredstava. Kotlovnica na lož ulje kapaciteta 860 kW biti će zamijenjena kotlom na biomasu – sječku kapaciteta 300 kW sa toplinskim spremnikom volumena 3 000 l. Treba istaknuti da je ovaj projekt za financiranje izabran od strane Zajedničkog odbora za praćenje Interreg IPA prekograničnog programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020 uz još 20 drugih projekata kao drugi najbolji projekt ukupno!

Opisanim projektima Karlovačka županija je postala apsolutni lider u korištenju biomase u Republici Hrvatskoj. Indikator uspješnosti pokrenutog programa je svakako i inovativnost u financiranju projekata zbog koje će županija u ukupnoj investiciji od 5,3 mil kn sudjelovati sa 675.000 kn proračunskih sredstava što je manje od 13%. Osim značajnih financijskih ušteda koje ovaj program donosi županijskom proračunu važan je i ekološki aspekt u vidu smanjenja emisija CO2 od 313 t/god kao i razvoj lokalnog gospodarstva budući se kotlovnice opskrbljuju gorivom lokalnog karaktera.

Treba spomenuti i da se Slični projekti već naveliko provode i u gradovima Karlovačke županije gdje je tijekom 2015. godine u Karlovcu i Ogulinu realizirano još pet projekata rekonstrukcije kotlovnica na lož ulje kotlovima na biomasu – sječka i peleti. U Karlovcu su kotlovi na biomasu ugrađeni u OŠ Švarča (500 kW) te OŠ Dubovac (150 kW), dok su u Ogulinu ugrađeni u zgradi DVD-a Zagorje (50 kW)Sokolskom domu (50 kW) te kuglani Klek (90 kW). U Slunju se gradska upravna zgrada grije na pelete već od 2013. godine – ugrađen je kotao kapaciteta 250 kW. Kotlove na pelete ugradile su još 2012. Općina Lasinja i to u OŠ Antun Klasinc te 2014. godine i Općina Netretić za grijanje upravne zgrade – snage 230 kW.

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top