Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Poduzetnička zona Korana dobiva fotonaponske elektrane


Karlovačka županija i  REGEA predstavile su  analizu mogućnosti ugradnje fotonaponskih elektrana na krovovima tvrtki u Poduzetničkoj zoni Korana u Logorištu. Dokument koji je Županija naručila od REGEA-e predstavlja temelj za izgradnju fotonaponskih elektrana koje bi pokrivale više od 60 posto potreba za električnom energijom čime bi Zona postala prva takva u Hrvatskoj.

U današnje vrijeme fotonaponske ćelije su postale financijski tako prihvatljive i sve više su u masovnoj primjeni. Nadam se da će na osnovu ove analize proizaći i stvarna fizička realizacija i da će se u okviru Poslovne zone izgraditi energane koje će sunčevu energiju pretvarati u električnu. To će prvenstveno biti financijska korist naših gospodarstvenika, a dugoročno to će biti korist svih nas koji ovdje živimo zato što ćemo time štititi i naš okoliš korištenjem obnovljivih izvora energije, izjavila je na početku predstavljanja Analize zamjenica župana Martina Furdek Hajdin.

Ravnatelj REGEA-e dr. Julije Domac je najprije podsjetio da se ova ideja rodila u samoj Poslovnoj zoni, a govoreći o tome zašto je ovaj projekt inovativan je rekao.

Ovdje ćemo probati napraviti sedam fotonaponskih elektrana ukupnog kapaciteta 800 kilovata, uz korištenje baterijskog sustava podignut ćemo taj kapacitet na 1.150 kilovata. Inovativna komponenta ove priče je ta da ovdje radimo nešto što bi se moglo nazvati „biznis za biznis“, otvaramo vrata privatnom partneru, poslovnom ulagaču za naše korisnike Zone. Dakle, i jedni i drugi su gospodarstvenici koji „hrane“ proračun Republike Hrvatske. Po prvi puta u Hrvatskoj radimo inovativni sustav koji uključuje sedam elektrana i baterijski sustav u jednoj poslovnoj zoni. Poslovna zona je taj subjekt, odnosno Karlovačka županija koja će okupiti ove objekte, umjesto jedne male investicije, svatko je od njih mogao naravno napraviti sam za sebe neku malu fotonaponsku elektranicu; mi imamo jedan veliki sustav i imamo priču da ne samo koristimo obnovljive izvore energije kroz fotonaponske sustave, nego ugovaramo, odnosno nudimo da se ugovori i opskrba električnom energijom. Prema tome, naši korisnici ovdje u Poslovnoj zoni ostvarivat će konkretne  financijske uštede zbog toga što će proizvoditi energiju iz fotonaposnskih elektrana i zbog toga što će imati povoljnije uvjete kupnje električne energije preko modela koji smo razvili. Našim korisnicima dat ćemo mogućnost dvostruke uštede, odnosno na razini 16 korisnika koliko je sudjelovalo u izradi ovog dokumenta, mi možemo ponuditi i omogućiti im ukupnu uštedu od preko milijun kuna.

Zahvaljujući Karlovačkoj županiji kao osnivaču Poduzetničke zone Korana i REGEA-i , direktor Zone Željko Fanjak je istaknuo da je interes bio popriličan te da su gospodarstvenici prepoznali ovu inicijativu da se koriste obnovljivi izvori energije.

Po realizaciji ovog projekta dobitnici će biti svi. Investitori će moći nešto i uprihoditi od svojih investicija, a mi kao Županija i javna uprava možemo biti zadovoljni što koristimo obnovljive izvore energije i smanjujemo negativni utjecaj na okoliš, rekao je Fanjak.

Model se temelji na tome da poslovni subjekti u Poduzetničkoj zoni potpisuju ugovore na razdoblje do 10 godina s ponuditeljem koji mora biti tvrtka registrirana za opskrbu električnom energijom. Ta tvrtka je nositelj cjelokupnog  kapitalnog ulaganja u opremu fotonaponskih elektrana  i baterijskih sustava uz obvezu isporuke električne energije po barem 5 posto nižoj cijeni od one koju trenutno poslovni subjekti u zoni imaju.

Prezentirajući analizu Marko Vlainić je naveo da je projekt podijeljen u dvije faze; pripreme i provedbe.

Faza pripreme kreće s individualnim razgovorima s poslovnim subjektima u Zoni što planiramo obaviti u siječnju. Nakon razgovora i kada se definira konačan broj objekata koji bi bili  za taj model krećemo u optimiziranje istog s konačnim prijedlogom projekta s kojim idemo u provedbu. Sve daljnje faze bi provodila  Poduzetnička zona Korana kao upravitelj  u ime svih objekata u Zoni kojim bi tražila najpovoljnije ponuditelja za uslugu izgradnje elektrana, instalaciju baterijskih sustava i isporuku električne energije kroz razdoblje do 10 godina. Tijekom veljače i ožujka planiramo razraditi dokumentaciju o nadmetanju, ugovore koji bi bili potpisani između opskrbljivača i poslovnih subjekata. S tako predviđenom dinamikom, ako sve bude u redu, nema razloga da u ljeto 2020. elektrane ne budu puštene u pogon, izvijestio je Vlainić.

Vijek elektrana je otprilike 25 godina, što ne znači da nakon toga roka ona prestaje s funkcijom. Investicija je vrijedna između 6,5 i 7 milijuna kuna i  trebala bi se isplatiti u maksimalnom roku do 10 godina. To znači da je nakon tog roka amortizirana u cijelosti i sve što proizvede poslije je apsolutna dobit. Trošak je isključivo na opskrbljivaču kompletnog kapitalnog ulaganja. (m.m.)

 

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top