Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Planovi za početak energetske obnove kampusa Veterinarskog fakulteta


Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je visokoškolska ustanova bogate povijesti osnovana primarno u svrhu obrazovanja u području veterinarske medicine. Prvotno naziva Veterinarska visoka škola osnovana 1919. godine, građena je etapno, a projekt je vodio arhitekt Zvonimir Vrkljan. Glavna zgrada Veterinarskog fakulteta izgrađena je još 1938. godine, a potom je, kroz narednih 15-ak godina, dovršen drugi dio zgrada Teoretsko- eksperimentalnog sklopa dok su se ostali dijelovi kompleksa gradili od 1940.-1962. godine (ustrojstvene jedinice fakulteta čini ukupno 25 objekata). Na sjednici Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra održanoj 5. travnja 2011. godine donešena je odluka kako cijeli kompleks zgrada površine veće od 25.000 m2 ima svojstvo kulturnog dobra (Rješenje- Klasa UP-1 612-08/11-06/0240).

Zgrade kampusa toplinsku energiju nabavljaju od HEP-Toplinarstva d.o.o. putem sustava daljinskog grijanja (centralizirani toplinski sustav- CTS), a na lokaciji postoje četiri mjesta za preuzimanje toplinske energije, odnosno toplinske podstanice.

Uzimajući u obzir postojeće stanje zgrada i sustava grijanja- 2016. godine Veterinarski fakultet pokreće inicijativu za projekt energetske obnove, odnosno za smanjenje troškova održavanja kampusa koji iz godine u godinu sve više opterećuju proračun fakulteta (op.a. samo na razne sanacije unazad nekoliko godina utrošeno je više od 5.000.000,00 HRK).

Ukupni godišnji trošak energenata i vode iznosi 3.104.193,09 HRK (bez PDV-a), od čega čak 62%predstavlja trošak za toplinsku energiju te je iz tog razloga naglasak projekta energetske obnove usmjeren ka pronalasku alternative za postojeći sustav opskrbe toplinskom energijom.

Sukladno navedenom, nakon detaljne analize potrošnje energenata i vode te analize postojećeg stanja zgrada – REGEA je izradila Idejno rješenje energetske obnove kampusa Veterinarskog fakulteta gdje je dan prijedlog mjera povećanja energetske učinkovitosti vanjskih ovojnica zgrada (ugradnja toplinske izolacije vanjskih zidova, poda potkrovlja ili krovišta, zamjena vanjske stolarije), prijedlog samostalnog sustava grijanja (sustav s kotlom na drvnu sječku ili sustav dizalica topline) te prijedlog korištenja ostalih sustava obnovljivih izvora energije (sustav solarnih kolektora za pripremu potrošne tople vode i fotonaponski sustav za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe). Ukupna investicija u navedene mjere povećanja energetske učinkovitosti procijenjena je na iznos od 23.000.000,00 HRK (bez PDV-a).

Provedbom energetske obnove kampusa Veterinarskog fakulteta u Zagrebu toplinske potrebe smanjile bi se za oko 46% čime bi se posljedičnosmanjila emisija štetnih tvari u atmosferuagodišnji troškovi energenata bili bi manji zagotovo 60%!

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top