Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

PAMETNO & DIGITALNO

ŠTO REGEA ZNA I MOŽE PONUDITI?

Izradu Strategija pametnih gradova i pametnih sela.

Pomoć pri upravljanju projektima izgradnje pametne zgrade: definiranju projektnog zadatka projekta automatizacije; definiranju tehničkih specifikacija za perifernu opremu; praćenja ugradnje opreme definiranja procesa optimizacije rada sustava kroz facility i energy management.

Izradu Koncepata, Studija, Planova te ostalih dokumenata potrebnih za realizaciju integralnih ili segmentnih rješenja iz područja pametne i održive mobilnosti u kontekstu zelene i digitalne tranzicije te prilagodbe na klimatske promjene.

Vođenje i praćenje projekta implementacije predloženih rješenja tijekom cijelog ciklusa (od prve ideje do realizacije).

Povezivanje i medijaciju svih ključnih dionika na ovom i širem području potrebnu za potpuni uspjeh projekta.

REGEA PROJEKT

Okvirna strategija pametnog grada Zagreba – Zagreb Smart City

Ova Okvirna strategija izrađena je od strane Radne skupine za razvoj i implementaciju projekata pametnog grada – Zagreb Smart City osnovane u listopadu 2016. godine temeljem Odluke gradonačelnika Grada Zagreba, čiji su članovi predstavnici svih relevantnih gradskih ureda, zavoda, ustanova i tvrtki. U izradi Okvirne strategije također je sudjelovao i niz vanjskih suradnika u smislu autora pojedinih dijelova teksta za specifična područja. Okvirna strategija usmjerena je na sljedeća strateška područja:

Najvažniji i u tekstualnom smislu najopsežniji dio Okvirne strategije predstavljaju konkretne mjere odnosno aktivnosti koje je potrebno provesti za ostvarenje vizije i postavljenih ciljeva po strateškim područjima. Ukupno je predviđeno 27 prioritetnih mjera koje su grupirane po strateškim područjima.

Najvažniji i u tekstualnom smislu najopsežniji dio Okvirne strategije predstavljaju konkretne mjere odnosno aktivnosti koje je potrebno provesti za ostvarenje vizije i postavljenih ciljeva po strateškim područjima. Ukupno je predviđeno 27 prioritetnih mjera koje su grupirane po strateškim područjima.

REGEA PROJEKT

SenzoriKA – energetski pametne škole

Proveden je pilot projekt u dvije škole Karlovačke županije kojim je integrirano prikupljanje podataka o potrošnji u stvarnom vremenu, pravovremeno otkrivanje kvarova i nepravilnosti u radu energetskih i vodoopskrbnog sustava objekta, praćenja kvalitete zraka u prostoru, praćenje međuovisnosti uvjeta u prostoru (temperatura, CO2) i potrošnje energije te verifikacija stvarnih ušteda nakon obnove zgrade. Pametni sustav podrazumijeva korištenje senzora kvalitete zraka u prostorijama, mjernih uređaja za daljinsko očitanje potrošnje energije i vode, IoT mreže za prijenos podataka i softverskog korisničkog sučelja za monitoring i analizu podataka.

REGEA PROJEKT

Zelenomobilni Brdovec – Studija nove mobilnosti Općine Brdovec

Studija ima za cilj sagledavanje teme mobilnosti na području Općine Brdovec kako bi cjelovito, sustavno, metodološki i interdisciplinarno spoznala izazove te u kontekstu integriranog održivog urbanog razvoja ponudila učinkovita rješenja za novu zelenu, pametnu i održivu mobilnost. Iz Koncepta, koji se sastoji od 7 segmenata, proizlazi Rješenje kojim se predlaže provedba 20 mjera za stvaranje Zelenomobilnog Brdovca. Mjerama se predlaže investiranje ukupno procijenjenih 120 milijuna kuna u uspostavu javnog autobusnog prijevoza s autobusima na električni pogon, u stvaranje biciklističke infrastrukture – mreže biciklističkih ruta, u prometnu infrastrukturu i zelenu energiju s novim modelima mobilnosti uključujući infrastrukturu za punjenje vozila na električni pogon i razvoj sunčanih elektrana te u elemente povezivanja (integracija, informatizacija, digitalizacija, komunikacija, edukacija). Studiju je za Općinu Brdovec izradila REGEA sa partnerima: Fakultetom strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, katedrom za motore i vozila te Elipsom-S.Z. d.o.o. za prometno planiranje i projektiranje.

Za one koji žele znati više

Unutar šest prioriteta Europske komisije za razdoblje 2019. do 2024. nalaze se i Europski zeleni plan (Europe Green Deal) te Europa spremna za digitalno doba (A Europe fit for the digital age). Cilj digitalne strategije EU-a je da ova transformacija uspije za ljude i tvrtke, dok istovremeno pomaže postići cilj klimatski neutralne Europe do 2050. godine. Komisija je odlučna da ovo desetljeće bude europsko „digitalno desetljeće“. Europa sada mora ojačati svoj digitalni suverenitet i postaviti standarde, umjesto da slijedi one druge – s jasnim fokusom na podatke, tehnologiju i infrastrukturu.
Europska Komisija predstavila je 9. prosinca 2020. godine novu Strategiju o održivoj i pametnoj mobilnosti, koja proizlazi iz Europskog zelenog plana. Strategija je Strukturirana je oko tri ključna cilja: učiniti europski prometni sustav održivim, pametnim i otpornim. Strategija utvrđuje akcijski plan s konkretnim mjerama, strukturiran na 10 ključnih područja u godinama koje dolaze kroz presjek ciljeva za 2030., 2035. i 2050.
REGEA-BIJELI-01

Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske

GLAVNI URED
Andrije Žaje 10
10 000 Zagreb
T +385 1 3098 315
F +385 1 3098 316

URED KARLOVAC
Jurja Haulika 14
47 000 Karlovac
T +385 (0)47 649 450

URED BRAČAK
Bračak 4
49210 Zabok
T +385 (0)49 658 550

KONTAKT ZA MEDIJE
Ivana Belić
ibelic@regea.org
 

OIB/VAT broj: HR93298204867
IBAN:HR8423600001101998301,  Zagrebačka banka d.d.
SWIFT: ZABAHR2X

Pratite nas!

Prijavi se na newsletter

Scroll to Top