Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Otvoren je poziv Kreativna Europa za projekte suradnje


Ovaj poziv podržava projekte za provođenje širokog spektra aktivnosti i inicijativa koje uključuju umjetnike i dionike aktivne u različitim kulturnim i kreativnim sektorima. S proračunom od 60 milijuna eura, poziv potiče na suradnju između aktivnih organizacija u području kulture, kako bi se povećala europska dimenzija stvaranja i cirkulacija europskog umjetničkog sadržaja, ali i potaknuo razvoj, eksperimentiranje te primjena novih i inovativnih praksa.

Projekti europske suradnje osmišljeni su kako bi doprinijeli provedbi inicijative politike EU u nastajanju kao što je Novi europski Bauhaus.

Projekti su otvoreni svim kulturnim i kreativnim sektorima. Međutim, s obzirom na to da ova aktivnost ima za cilj ostvarivanje ciljeva KULTURE programa, projekti koji uključuju isključivo organizacije iz audio-vizualnog sektora i projekti ekskluzivnog audiovizualnog sadržaja nisu prihvatljivi za prijavu.

Potpora će se dati projektima suradnje koji doprinose jednom od sljedećih ciljeva:

  • Cilj 1 – Transnacionalno stvaranje i kružnost: ojačati transnacionalno stvaranje i kruženje europskih djela i umjetnika;
  • Cilj 2 – Inovacije: povećati kapacitete europskih kulturnih i kreativnih sektora kako bi se njegovali talenti, inovacije, napredovanje i stvorila nova radna mjesta te ostvario

Osim doprinosa gore navedenim ciljevima, projekti trebaju adresirati barem jedan (i ne više od dva) od sljedećih prioriteta:

  1. Publika: povećati pristup kulturi i sudjelovanje u kulturi, kao i angažman publike i fizički i digitalan razvoj;
  2. Socijalna uključenost: promicati društvenu otpornost i poboljšati društvenu uključenost u/kroz kulturu posebno za osobe s invaliditetom, osobe koje pripadaju manjinama i osobe koje pripadaju društveno marginaliziranim skupinama, kao i promicati međukulturni dijalog;
  3. Održivost: u skladu s Europskim zelenim planom i Novim europskim Bauhausom, sukreirati, usvojiti i širiti ekološki prihvatljivije prakse, kao i podići svijest o održivom razvoju kroz kulturne aktivnosti; 
  4. Digitalno: pomoći europskim kulturnim i kreativnim sektorima da poduzmu ili ubrzaju svoju digitalnu tranziciju, također kao odgovor na krizu izazvanu COVID-19;
  5. Međunarodna dimenzija: izgraditi kapacitet unutar europskih kulturnih i kreativnih sektora, uključujući lokalne organizacije i mikroorganizacije, kako bi bili aktivni na međunarodnoj razini – u Europi i izvan nje;  Uz ove prioritete, definirani su godišnji prioriteti, specifični za određene sektore, kako bi se ojačao sektorski pristup programa: kulturna baština, glazba, književnost i izdavaštvo, arhitektura, moda i dizajn, održivi kulturni turizam. 
  6. Godišnji prioritet specifičan za sektore (za sektore kulturne baštine, glazbe, književnost i izdavaštva, arhitekture, mode i dizajna, održivog kulturnog turizma): aktivnosti izgradnje kapaciteta i edukacije (i druge aktivnosti koje uključuju razvoj vještina kao što su mentorstvo, međuvršnjačko učenje, umrežavanje, itd.) specifične za gore navedene sektore. Cilj ovog prioriteta je poticanje talenata i jačanje poduzetničkih i profesionalnih razvojnih kapaciteta umjetnika i stručnjaka dotičnih sektora kako bi se prilagodili novim kreativnim procesima, poslovnim modelima i razvoju tržišta te prihvatili digitalnu i zelenu tranziciju.

Rok prijave na poziv je 23. veljače 2023. godine.

Više informacija o prijavi dostupno je na F&T portalu.

image_print

Do you like our work?
Feel free to share

Scroll to Top