2023. iz perspektive naših financijskih stručnjaka

Upravo su ekonomske analize jedna od osnovnih aktivnosti Odjela za financije koji je REGEA formirala u ovoj godini. Cilj mu je da potiče  korištenje inovativnih modela financiranja s učinkovitijom upotrebom javnih sredstava  te uključenje  građana kao aktivnih sudionika tranzicije prema klimatskoj neutralnosti gospodarstva. Odjel je ove godine u suradnji s međunarodnim partnerima uspješno prijavio i dobio sufinanciranje za čak šest europskih projekta vrijednih 17,6 milijuna eura (REGEA komponenta: 2,1 milijuna) na programima Interreg Euro-MED, Središnja Europa i LIFE.

Domaće tržište kapitala doživjelo je nakon desetljeća stagnacije pravi procvat kao rezultat emisija državnih narodnih obveznica i trezorskih zapisa, a uslijedile su i dvije korporativne emisije obveznica povezanih s održivim razvojem i to Zagrebačkog holdinga i poduzeća M Plus. REGEA je upravo zelene obveznice odabrala kao ključnu temu projekta MESTRI-CE u sklopu kojeg je s Europskom investicijskom bankom organizirala i prvi okrugli stol o tržišnim prilikama i barijerama za korištenje ovog novog financijskog instrumenta. Odjel za financije započeo je i s izradom tipske dokumentacije za prvo izdanje zelenih obveznica u skladu s novim EU standardom (EuGBS) koristeći konkretne investicije u dekarbonizaciju zgrada iz projekta ZA-GREEN (EIB-ELENA program).

Građani čine važnu komponentu aktivnosti odjela, a ove smo godine uspješno provodili čak tri europska projekta (ConnectHeat i SHAREs, LOOP.). U Špičkovini vrlo skoro očekujemo prvu solarnu elektranu realiziranu po modelu energetske zajednice kojim ćemo pokazati da građani, poduzetnici i javna uprava mogu zajednički provoditi energetsku tranziciju i biti inspiracija drugim gradovima i zajednicama da slijede sličan pristup. Za Grad Zagreb sa Zelenom energetskom zadrugom, pionirima građanske energije, također razvijamo participativni građanski model za solarne projekte, a u projektu ConnectHeat ispitivali smo mogućnosti koncepta energetskih zajednica za toplinsku energiju u suradnji s Rudarsko-geološko-naftnim fakultetom. Uspostava ovakve energetske zajednice bila bi prvi takav primjer i na razini Europske unije.

Rekordnu 2023. godinu završavamo s čak 35 postojećih i novoodobrenih europskih projekata, a uspješno smo priveli kraju i dva kvalitetna europska projekta koji se odnose na financiranje energetske obnove zgrada. Sheme refinanciranja energetskih projekta razvijenih u projektu REFINE prepoznate su u Dugoročnoj strategiji obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine.  Na okruglom smo stolu u projektu SMAFIN okupili više od pedeset glavnih stručnjaka iz financijskog sektora, a sve to u su-organizaciji s Hrvatskom narodnom bankom. Analize i preporuke iz ovih projekata upozorile su na nedostatak jedinstvene informativno-edukacijske institucije (engl. one stop shop) koja bi pružala savjetodavnu pomoć županijama i gradovima u procesu tehničke pripreme projekata energetske obnove zgrada. Odgovarajući na ove tržišne potrebe, uspješno smo ove godine prijavili i pokrenuli projekt CROSS kojim ćemo uspostaviti one stop shop za sjeverozapadnu Hrvatsku, financijski i ekonomski analizirati obnovu preko sto zgrada te pokrenuti investicije u vrijednosti 66 milijuna eura. Ljestvica za 2024. godinu postavljena je nikad više, ali takvim se izazovima veselimo već punih petnaest godina.

 

Hrvoje Maras, dipl. oec.

Glavni voditelj financija