1

Općina Jelsa potiče korištenje obnovljivih izvora energije u 2012. godini

Općina Jelsa potiče korištenje obnovljivih izvora energije u 2012. godini

U sklopu projekta POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U OPĆINI JELSA, Općina Jelsa i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) objavljuju javni natječaj za podnošenje prijava fizičkih osoba za subvencioniranje ugradnje solarnih kolektorskih sustava na području cijele Općine.

Više informacija vezanih za javni poziv i uvjete sudjelovanja u projektu možete naći ovdje.