Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Održana prezentacija za gradonačelnika Mostara


Održana prezentacija za gradonačelnika Mostara

I dalje pronosimo dobar glas…

U sklopu Western Balkans Investment Framework – WBIF, zajedničke inicijative Europske komisije, EIB, EBRD i CEB (Council of Europe Bank) i posebnog mehanizma IPF – Infrastructure Projects’ Facility za podršku projektima u regiji, Agencija pruža uslugu ključnog konzultanta za energetsku učinkovitost pri izgradnji sportske dvorane i kulturnog centra Integra – Mostar. Na današnjoj prezentaciji, projektni tim je izaslanstvu CEB-a i gradonačelniku grada Mostara predstavio rezultate funkcionalne revizije projekta i preporuke za poboljšanje. Poboljšanje energetske učinkovitosti objekta (40% smanjenje ukupne energije potrebne za grijanje i 4 puta manji utrošak električne energije za grijanje/hlađenje) posebno je pohvaljeno i istaknuto kao jedan od odličnih rezultata projekta.

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top