Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Održana edukacijska radionica u sklopu projekta NEW FINANCE


Predstavljeni novi mehanizmi financiranja energetske učinkovitosti u zgradama javne namjene

NEW FINANCE je kapitalizacijski projekt čiji osnovni i cilj  je pružiti podršku donositeljima odluka iz javnog i financijskog sektora s ciljem pronalaska i primjene uspješnih strategija za mobilizaciju privatnog kapitala i bolju iskoristivost europskih strukturnih fondova s namjerom pokretanja novih ulaganja u energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije u javnim zgradama.

U okviru europskog projekta NEW FINANCE – Novi mehanizmi financiranja energetske učinkovitosti u zgradama javne namjene (program Interreg MED), Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA), kao vodeći partner na projektu, u suradnji s Upravnim odjelom za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju Zagrebačke županije, organizirala je edukacijsku radionicu na temu boljeg upravljanja energijom u zgradama javne namjene, ugovora o energetskom učinku (EPC – Energy Performance Contracting) i alternativnih modela nabave (PFI – Private Finance Initiatives). Sudionici radionice imali su priliku upoznati se na novim načinima financiranja i prednostima koje oni donose za kvalitetu života građana i županijski proračun. Kroz predavanja eksperata i aktivno sudjelovanje predstavnika županije uspostavljena je pozitivna suradnja za koju vjerujemo da će uroditi novim korisnim projektima.

 

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top