Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto voditelj projekata (m/ž)

Na  temelju clanka 5.  Prociscenog teksta  Pravilnika  o radu od  20.  prosinca  2017.  godine,  a   nakon provedenog  postupka  povodom  objavljenog  natjecaja   u  Narodnim  novinama  broj 4/2019  od  11. sijecnja  2019.  godine,  odnosno,  ispravka  teksta  natjecaja  objavljenog  u  Narodnim  novinama  broj

5/2019   od   16.   sijecnja    2019.   godine,   te   na   web   stranici   Regionalne   energetske   agencije

Sjeverozapadne  Hrvatske,  s  poslovnim  sjedistem  na  adresi  Zagreb,  Andrije  Zaje  10  (dalje  u  tekstu:

,,Agencija”), dr.sc. Julije  Domac, ravnatelj Agencije donosi:

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto voditelj projekata (mž)

image_print
Scroll to Top