Obadva, obadva, oba su prošla

U okviru prvog natječaja programa transnacionalne suradnje Interreg MED odobrena su dva projekta na temu financiranja energetske učinkovitosti na lokalnoj i regionalnoj razini u kojima sudjeluje REGEA, kao partner i kao vodeći partner. Ideja za projekt NEW FINANCE nastala je i razvijala se u našoj agenciji, a već u ranoj fazi prijava prepoznali smo i potencijal projekta LOCAL4GREEN se te pridružili konzorciju. Naši novi projekti s provedbom počinju 1. studenog 2016 a kroz oba projekta surađivati ćemo s čak 30 različitih organizacija iz Španjolske, Italije, Malte, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Grčke, Cipra i Portugala.

LOKALNA fiskalna politika za ZELENU energiju

Cilj projekta LOCAL4GREEN je razrada i provedba inovativnih poreznih modela na lokalnoj razini u 9 različitih država radi poticanja korištenja lokalnih obnovljivih izvora energije. Nakon testiranja modela osigurati će se i šira primjena dobre prakse metodom kapitalizacije.

“Pozelenjavanje” porezne politike lokalnih samouprava pruža mogućnost gradovima i općinama da budu nositelji energetske tranzicije i time jačaju svoju ulogu u društveno-gospodarskom smislu,  a u prednosti su oni koji već imaju akcijski plan energetski održivog razvitka (SEAP).

Novi načini financiranja energetske učinkovitosti u javnim zgradama

Cilj projekta NEW FINANCE je pružiti podršku vlasnicima javnih zgrada i privatnim ulagačima za uklanjanje barijera koje spriječavaju pokretanje ulaganja u mjere energetske učinkovitosti na lokalnoj i regionalnoj razini.

Kroz ovaj isključivo kapitalizacijski projekt će se uspostaviti platforma sa primjerima dobre prakse koja treba služiti i povezivanju promotora projekata s privatnim ulagačima a do kraja provedbe planiramo pokrenuti 5 novih energetskih projekata s nekim udiom privatnog ulaganja.

NEW FINANCE:

Trajanje projekta: 18 mjeseci
Ukupni budžet: 931.600,37 EUR

Tip projekta: Kapitalizacija

 

LOCAL4GREEN:

Trajanje projekta: 30 mjeseci
Ukupni budžet: 2.013.423,15 EUR

Tip projekta: Testiranje