Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Novih 250 milijuna kuna poticaja za poduzetnike


Izvor: www.minpo.hr

Ministarstvo poduzetništva i obrta nastavilo je s objavom novih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava namijenih malom i srednjem poduzetništvu. Prethodno objavljenim trima pozivima za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova vrijednih gotovo 1,2 milijarde kuna pridružio se i novi poziv: „E-impuls“, kao svojevrsni nasljednik vrlo popularnog Poduzetničkog impulsa. E-impuls se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. kojim će se dodijeliti bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj u ukupnom iznosu od 250.000.000 kuna.

Poziv na dostavu projektnih prijava „E-impuls“ otvoren je od 21. srpnja do 30. rujna 2016., a  namijenjen je poticanju investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga. Potpore u okviru „E-impulsa“ namijenjene su pravnim ili fizičkim osobama koje se bave ekonomskom djelatnošću, a koje sukladno europskoj definiciji spadaju u mikro i mala poduzećaIznosi pojedinačnih potpora male vrijednosti (de minimis) kreću seod 30.000 do 300.000 kuna uz maksimalan intenzitet potpore od65 % bespovratnih sredstava za mala poduzeća te 85% za mikro poduzeća.

Prihvatljive aktivnosti uključuju ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu te pružanje savjetodavnih usluga za upravljanje projektom i provedbu nabave imovine i usluga. Projekt mora promovirati obnovljive izvore energije i održivo korištenje prirodnih resursa kroz uvođenje procesa energetskih ušteda, recikliranja, korištenja obnovljivih izvora energije i provođenje zelene javne nabave.

Ministarstvo poduzetništva i obrta Poziv na dostavu projektnih prijava, upute za prijavitelje i potrebnu dokumentaciju objavilo je na mrežnoj stranici strukturnifondovi.hr/natjecaji/1276. Održavanje informativnih radionica za prijavitelje očekuje se tijekom kolovoza, a prijave se vrše isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom od 1. kolovoza 2016. godine. Važno je napomenuti kako se ovaj Poziv vodi kao privremeni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava čime se ostavlja mogućnost prijevremenog zatvaranja Poziva ako interes poduzetnika premaši predviđenu financijsku alokaciju.

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top