Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Novi poziv gradovima za podršku u razvoju održive energije


Četvrti poziv European City Facility (EUCF) inicijative otvoren je od 9. lipnja do 30. rujna 2022. u 17:00 sati (po briselskom vremenu).

ŠTO

Četvrti poziv European City Facility (EUCF) inicijative otvoren je od 9. lipnja do 30. rujna 2022. u 17:00 sati (po briselskom vremenu).

Inicijativa EUCF pokrenuta je u okviru programa Horizon 2020 za podršku jedinicama lokalne samouprave u razvoju investicijskih dokumenata za ulaganja u održivu energiju. Provedbom aktivnosti EUCF-a uključene jedinice lokalne samouprave jačaju svoje kapacitete za pripremu sličnih investicijskih podloga te uspostavljaju korisne kontakte s dionicima iz javnog i financijskog sektora. U protekla tri poziva, potporu je uspješno osiguralo deset domaćih prijavitelja, gradovi Rijeka, Karlovac, Velika Gorica, Slavonski Brod, Križevci, Korčula, Cres, Poreč, Kastav i Pregrada.

“Raduje nas činjenica da su kolege gradonačelnici prepoznali važnost ulaganja u znanje, vještine i projekte lokalnih uprava koji doprinose ostvarenju ciljeva energetske učinkovitosti te im čestitam na trudu i sjajnom rezultatu! Ovo je još jedan dokaz koliko su hrvatski gradovi sposobni za privlačenje europskih sredstava. Lokalna samouprava ključan je dionik u zelenoj energetskoj tranziciji, a inicijative poput EUCF vrijedan su alat u njihovom osnaživanju da preuzmu vodeću ulogu kada je riječ o izgradnji održivog društva. Stoga pozivam i ostale gradove da aktivno sudjeluju u budućim otvorenim pozivima ove inicijative” – izjavio je predsjednik Udruge gradova i gradonačelnik Grada Zaprešića, Željko Turk.

CILJ

European City Facility (EUCF) cilja podržati lokalne vlasti u razvoju investicijskih koncepata povezanih s provedbom aktivnosti utvrđenih u njihovim klimatskim i energetskim akcijskim planovima. Krajnji cilj EUCF-a je izgraditi značajan niz projekata za ulaganje u održivu energiju u gradovima i općinama u Europi.

FINANCIJSKA PODRŠKA

EUCF financira razvoj investicijskog koncepta s fiksnom bespovratnom darovnicom od 60,000 eura.

ISPUNJAVANJE UVJETA

EUCF je otvoren za sve jedinice lokalne samouprave, njihove grupe i lokalne javne subjekte koji okupljaju općine/lokalne vlasti iz država članica EU-a, država EEA-EFTA-e (Island, Lihtenštajn i Norveška) i Ujedinjenog Kraljevstva. Kandidati moraju imati politički odobren klimatski i energetski plan. To uključuje SEAP (Akcijski planovi za održivu energiju)/SECAP (Akcijski planovi za održivu energiju i klimu), razvijene u okviru inicijative Sporazuma gradonačelnika, ili planove sličnih ambicija s klimatskim i energetskim ciljevima barem za 2020. godinu.

Podnositelji zahtjeva moraju pokazati političku predanost razvoju investicijskog koncepta putem pisma potpore, potpisanog od strane gradonačelnika ili drugog relevantnog političkog predstavnika.

Podnositelj zahtjeva mora se obvezati na razdoblje praćenja EUCF-a od dvije godine.

ŠTO SE MOŽE FINANCIRATI

EUCF financira aktivnosti, kao što su (tehničke) studije izvedivosti, analize tržišta, analize dionika, pravne, ekonomske i financijske analize, analize rizika itd., a koje su potrebne za razvoj investicijskog koncepta. Ove aktivnosti može provoditi vlastito osoblje ili podugovoreni vanjski stručnjaci.

Bespovratna sredstva ne mogu izravno financirati stvarna ulaganja, ali pokrivaju troškove mobilizacije resursa i pristupa uslugama za razvoj koncepta ulaganja.

KRITERIJI

Prijave se ocjenjuju na temelju 5 kriterija ocjenjivanja:

  1. Veličina ulaganja
  2. Ušteda energije
  3. Upravljačka struktura
  4. Uključivanje dionika
  5. Usklađivanje s ciljevima EUCF-a

Sve pojedinosti o procesu ocjenjivanja potražite u Smjernicama za prijavitelje (na engleskom jeziku).

PREDNOSTI ZAJEDNIČKIH PRIJAVA

U skladu s ciljevima EUCF-a, gradove i općine snažno se potiču da udruže snage i resurse te  podnesu zajedničke prijave, kako bi se povećala ambicija prijave i povećale šanse za uspjeh.

Želite li se prijaviti kao grupa? Provjerite našu web stranicu i pogledajte što biste trebali uzeti u obzir kada se prijavljujete kao grupa. Popis potencijalnih prihvatljivih kandidata uključenih u ovu kategoriju također se može pronaći na web stranici EUCF-a.

KAKO SE PRIJAVITI

Cjelokupni postupak prijave sastoji se od dva glavna koraka: provjere prihvatljivosti i pune prijave. Za više informacija o procesu prijave kliknite ovdje.

REGIONALNI POZIVI

EUCF pozivi organizirani su paralelno za tri geografske regije uključujući sve zemlje koje ispunjavaju uvjete (države članice EU-a, države EEA-EFTA-e Island, Lihtenštajn i Norveška te Ujedinjeno Kraljevstvo). Hrvatski prijavitelji spadaju pod kategoriju Srednja i istočna Europa, u okviru koje će se financirati izrada 22 investicijska koncepta s ukupnom potporom od 1,32 milijuna eura.

OČEKIVANI UTJECAJ

Očekivani učinak je razvijen investicijski koncept, dokument koji investitorima i financijskim institucijama pruža potrebne informacije za procjenu investicijskog projekta i odluku o ulaganju.

DODATNE INFORMACIJE, PODRŠKA i FAQ

Prije prijave pročitajte Smjernice za prijavitelje i FAQ na web stranici EUCF-a.

Za specifične upite, molimo kontaktirajte EUCF Helpdesk ili nacionalnog stručnjaka, Regionalnu energetsku agenciju Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) koja je odgovorna za podršku hrvatskim prijaviteljima.

Za opće informacije i informativne aktivnosti zadužena je Udruga gradova u Republici Hrvatskoj, koja je u suradnji si REGEA-om 22. lipnja organizirala informativni webinar za potencijalne prijavitelje na 4. EUCF poziv. Snimku webinara možete pogledati na stranicama Udruge gradova posvećenima vijestima o EUCF inicijativi.

Kontakt osoba za informacije o EUCF inicijativi:
Marko Ercegović, savjetnik, Udruga gradova u RH
marko@udruga-gradova.hr, 091 4668 006

Kontakt osoba u nacionalnom stručjnaku za EUCF:
Tomislav Novosel, stručni savjetnik, REGEA
ce.croatia@eucityfacility.eu, 01 3098 315

Web stranica EUCF inicijative: www.eucityfacility.eu

image_print

Sviđa vam se naš rad?
Slobodno podijelite

Scroll to Top