1

Nova bioplinska elektrana izgrađena u općini Sveti Petar Orehovec

Bioplin je obnovljivi izvor energije koji je moguće iskorištavati za proizvodnju topline, električne energije te kao biogorivo za prijevoz (sve tri mogućnosti komercijalno opravdane i isplative). Sirovina za proizvodnju bioplina može uključivati poljoprivredne ostatke, životinjski izmet, komunalni otpad, otpad iz pročistača otpadnih voda kao i cijeli niz sirovina koje predstavljaju otpad te je, ukoliko se ne koriste za proizvodnju bioplina, potrebno njihovo zbrinjavanje što uzrokuje dodatne troškove. Osim toga, pravilnim izborom sirovine ostatak nakon proizvodnje bioplina (tzv. digestat) moguće je koristiti kao visoko-kvalitetno gnojivo.

Prema podacima Europske udruge bioplina (European Biogas Association, http://european-biogas.eu/biogas/), krajem 2014. godine u zemljama članicama Europske unije bilo je u pogonu 17.240 bioplinskih elektrana ukupnog instaliranog kapaciteta oko 8,3 GWe. Što se tiče stanja u Hrvatskoj, prema podacima Ministarstva gospodarstva, u Registru obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača upisano je ukupno 75 projekata bioplinskih elektrana, od čega je trenutno u pogonu 18 postrojenja dok je 57 projekata u raznim fazama provedbe.

U srpnju 2016. godine, tvrtka Bioplinska elektrana Orehovec d.o.o. dovršila je izgradnju kogeneracijskog postrojenja na bioplin (bioplinsku elektranu) koje se nalazi u općini Sveti Petar Orehovec. Riječ je o postrojenju električne snage kogeneracijske jedinice 1200 kW (neto isporuka u mrežu 1000 kW) te toplinske snage kogeneracijske jedinice 1190 kW.

Za početak pogona kao sirovina za proizvodnju bioplina koristit će se mješavina gnojnice i kukuruzne silaže, dok je dugoročno planirano korištenje komunalnog bio-otpada kao temeljne sirovine te je na lokaciji na kojoj je izgrađeno kogeneracijsko postrojenje u tijeku uspostava postrojenja za preradu bio-otpada.

REGEA je aktivno uključena u ovaj projekt u svojstvu konzultanta te je provela dubinsku analizu i reviziju projekta za potrebe ishođenja kredita od komercijalne banke, a što je uključivalo detaljnu provjeru tehničkog rješenja, analizu zakonskih i pravnih obveza te financijsku analizu. Na temelju pozitivnih rezultata dubinske analize i revizije investitor je uspješno ishodio kredit te zatvorio financijsku konstrukciju za izgradnju postrojenja. Osnivač i direktor tvrtke Bioplinska elektrana Orehovec d.o.o. g. Franjo Hoić, do sada je pokrenuo je izgradnju više bioplinskih elektrana koje su u tijeku, a REGEA i za ove projekte vrši dubinsku analizu i reviziju projekta za potrebe ishođenja kredita od poslovne banke.

Radi bolje koordinacije i suradnje između hrvatskih proizvođača bioplina, na inicijativu g. Hoića u lipnju 2016. godine osnovana je i Hrvatska udruga proizvođača bioplina koja okuplja dvadesetak članova.