NEWLIGHT – okupio 57 gradova i općina već bilježi odlične rezultate

NEWLIGHT projekt je započeo krajem listopada 2015. godine potpisivanjem Ugovora za pružanje tehničke pomoći u sklopu programa ELENA između Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) i Europske investicijske banke (EIB), a ukupno trajanje projekta iznosi 36 mjeseci. Projekt je poseban i po činjenici da okupljanja 57 gradova i općina na području Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije u zajedničkom cilju rekonstrukcije javne rasvjete.

Mjere energetske učinkovitosti predviđene ovim projektom usmjerene su na zamjenu svjetiljaka putem energetski učinkovitijih tehnologija kao što su LED i instalacija sustava regulacije snage izvora svjetlosti, s potencijalom ostvarenja energetskih i troškovnih ušteda od 60%, a predviđeni su i pomoćni radovi poput rekonstrukcije stupova javne rasvjete i zamjene energetskih kabela. Već do sada na području provedbe projekta ostvarene su investicije u javnu rasvjetu od preko 1,1 milijuna eura.

Projekt NEWLIGHT u brojevima:

  • 57 jedinica lokalne samouprave zajedno u jednom projektu sa jednim ciljem;
  • Bespovratna sredstva tehničke u iznosu od 790.000 EUR;
  • Procijenjena vrijednost projekta 20 milijuna EUR (kapitalna ulaganja);
  • Modernizacija oko 35.000 svjetiljki;
  • Godišnje uštede na troškovima za energiju i održavanje 1,1 milijuna EUR.

Prva faza projekta sastojala se od izrade sve potrebne dokumentacije, ugovora i provođenja energetskih pregleda javne rasvjete pri čemu nam je svu svoju stručnu pomoć i znanje pružila REGEA.  Energetski pregledi sustava javne rasvjete uključuju sakupljanje i obradu podataka u Geografskom Informacijskom Sustavu (GIS), što je potpuno nov i napredan način kakav se u Hrvatskoj do sada nije provodio pri izradi energetskih pregleda. Prikupljeni podaci u GIS sustavu će gradovima i općinama omogućiti kvalitetnije upravljanje imovinom (javnom infrastrukturom) te osigurati transparentnu bazu podataka postojećeg sustava javne rasvjete za ESCO ponuditelje u postupku javne nabave. Potrebno je naglasiti kako se energetski pregledi, financirani u sklopu projekta, provode prema metodologiji osmišljenoj od strane REGEA-e. Svim uključenim gradovima i općinama REGEA pruža i kompletnu uslugu vođenja projekta kao što su provedba objedinjenje javne nabave za usluge izrade energetskih pregleda, izradu Akcijskih planove, izradu ugovorne dokumentacije i dokumentacije za nametanje te prijava projekata rekonstrukcije i proširenja javne rasvjete na sve dostupne izvore financiranja.

REGEA više godina provodi projekte obnove javne rasvjete, realizirano je na desetke projekata različitog investicijskog opsega, a u sklopu NEWLIGHT projekta izrađen je i koncept uspostave inovativnog financiranja projekata javne rasvjete u RH te mehanizma tehničke pomoći za pripremu novih projekata temeljen na najboljoj EU praksi. U izradi koncepta sudjelovala je neformalna radna skupina koju su činili i predstavnici i stručnjaci HBOR-a, AIK-a, FZOEU, a za ovakav koncept pismo potpore dala je i Udruga gradova.

Predloženi koncept u potpunosti je u skladu s preporukama Europske komisije objavljenim u veljači 2016. (European Structural and Investment Funds and European Fund for Strategic Investments – Ensuring Coordination, Synergies and Complementarity), pri čemu je temeljna preporuka upravo zajedničko korištenje sredstava iz EFSI fonda te strukturnih fondova. U dokumentu koji je izdala Europska komisija navode se prednosti ovakvog zajedničkog korištenja (u prvom redu veći investicijski učinak) te su ukratko navedeno mogućnosti za zajedničko financiranje na razini pojedinog projekta odnosno kroz korištenje financijskih instrumenata.

Nacionalni program modernizacije sustava javne rasvjete koji se predlaže predviđa uspostavljanje slijedećeg financijskog mehanizma kojeg čine dvije osnovne komponente:

a)     Revolving fond (HBOR) – Financiranje realnog sektora (ESCO tvrtki). Ciljane kamatne stope kredita bi bile oko 1,5% čime bi se projekti javne rasvjete učinili atraktivnima te uspostavili preduvjeti za razvoj sekundarnih tržišta energetskih projekata (ulazak mirovinskih fondova u projekte koji pokazuju stabilne priljeve i niske rizike).

b)     Nacionalni program modernizacije sustava javne rasvjete (FZOEU) – Sufinanciranje javnog sektora (JLS – vlasnika sustava javne rasvjete). FZOEU bi mogao preuzeti operativnu ulogu u provedbi projekata dodjelom nepovratnih sredstava za sufinanciranje naknade ESCO tvrtkama čime se direktno pomaže JLS (naručitelja ESCO usluge) te pružati tehničku pomoć za vanjsku stručnu pomoć u organizaciji i provedbi projekata (u svrhu sufinanciranja troškova okrupnjivanja manjih projekata i operativnog vođenja). FZOEU bi ovaj mehanizam sufinanciranja naknade ESCO projekata mogao uspostaviti sredstvima iz EU (Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. mjera 4.c.4 kojom je predviđeno oko 20 mil. EUR) sa udjelom nacionalne komponente (očekivano oko 20%). Ovim modelom bi FZOEU mogao potaknuti bržu i opsežniju realizaciju programa rekonstrukcije javne rasvjete u RH – umjesto udjela u kapitalnim troškovima, FZOEU bi sudjelovao u otplati naknade koja prelazi trenutna godišnja izdvajanja za javnu rasvjetu.

REGEA, ali i Zagrebačka i Krapinsko-zagorska županija predlažu žurno aktivirati sredstva iz EU (Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. mjera 4.c.4 kojom je predviđeno oko 20 mil. EUR) za pilot provedbu projekta NEWLIGHT po izrađenom modelu, odnosno razraditi ovaj model i uspostaviti nacionalni sustav poticanja modernizacije javne rasvjete i za to na raspolaganje stavljaju stručnjake.