Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

NEB Akademija poziva vas na doprinos


Inicijativa Novi europski Bauhaus (NEB) pokreće NEB Akademiju (NEBAcademy) o vještinama za održivu gradnju.

Akademija će pružiti koherentan i pristupačan skup online i offline treninga na europskoj razini i promicati međuregionalnu razmjenu vještina i najboljih praksi. Obuke će se razvijati s dionicima iz građevinskog ekosustava i provodit će ih strukture priznate kao NEBAcademy Hubs (npr. sveučilišta, istraživački centri, strukovne komore…).

Tijekom faze zajedničkog osmišljavanja Novog europskog Bauhausa (siječanj – lipanj 2021.), postalo je jasno da je nedostatak vještina i znanja u građevinskom ekosustavu glavna prepreka tranziciji prema održivoj, digitalnoj i uključivoj budućnosti, ali i velika prilika za ubrzanje potrebnih promjena.

Postojeći modeli obrazovanja trenutno nisu uvijek dovoljno dostupni ili pristupačni za stvaranje vještina koje se trebaju brzo razvijati u skladu sa zahtjevima i interesima u područjima dostatnosti, kružnosti te materijala na biološkoj osnovi za građevinski ekosustav. Zbog nedostatka informacija odnosno nedovoljne edukcije često se javlja nevoljkost kod arhitekata i inženjera da uvode materijale na biološkoj osnovi ili primjenjuju alternativne tehnike gradnje.

Kako bi se riješio ovaj problem, NEB Akademija će zainteresiranima pružiti izvanrednu i online obuku pojedinaca i organizacija u cijelom građevinskom ekosustavu, koja će uključiti građevinske radnike, arhitekte, inženjere, programere, a u kasnijoj fazi i financijske institucije, osiguravajuća društva, provoditelje javne nabave i kreatore politika.

U svojoj prvoj fazi, NEB Akademija će se usredotočiti na obuku trenera koji zatim mogu ponuditi module u svojim matičnim državama diljem EU-a, kao i mala, srednja poduzeća i mikropoduzeća, koja predstavljaju 99,9% od 5,3 milijuna tvrtki građevinskog sektora u Europi.

U skladu s integriranim pristupom Novog europskog Bauhausa, NEB Akademija obuhvaća sustavno razmišljanje o održivoj gradnji, sagledavajući sve faze i poveznice u sektoru lanca vrijednosti. Identificirane praznine u znanju i potrebe za povećanjem vještina u korištenju materijala na biološkoj osnovi, digitalne tehnologije i povećana kružnost u izgradnji će biti prva područja u fokusu.

Slijedom svega navedenog, Novi europski Bauhaus poziva vas na doprinose NEB Akademiji.

Ako ste pružatelj usluga obrazovanja ili obuke za održivu gradnju, doprinesite akademiji u dijeljenju online materijala za učenje, održavanju tečajeva ili organiziranju aktivnosti poput ljetnih škola ili radionica.

Materijali za učenje mogu se doticati tema kao što su (između ostalog): načela održivosti, biološka rješenja (npr. znanje o drvu: otpornost na vatru, raznolikost vrsta, trajnost…), modularna konstrukcija, održavanje i vijek trajanja, kulturna baština, cirkularnost i produljenje životnog vijeka, uključiv dizajn, regeneracija, pametna konstrukcija i integracija digitalnog tehnologije u dizajnu.

NEB Akademija će se oslanjati na već postojeće module učenja (npr. Erasmus Plus module učenja za građevinski ekosustav, eLearning za Level(s), EU okvir za procjenu održivog građevine).

Rok za slanje vaših doprinosa je 25. travnja 2023.

Poveznica: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/40d69f9f-52fa-ee07-eb83-197033fdfdf9

image_print

Do you like our work?
Feel free to share

Scroll to Top